Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego

W okresie od 14 do 31 stycznia 2021 roku, odbędzie się nabór wniosków o przyznanie Studenckich Stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego. Wnioski można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie lub przesyłać listownie drogą pocztową na adres Urzędu.

Więcej informacji na: https://www.lubelskie.pl/…/studenckie-stypendia…/

Skip to content