fbpx

Fundusz Stypendialny i Szkolenia (FSS)

FSS to program ustanowiony w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Umożliwia on lepszą współpracę w dziedzinie edukacji pomiędzy Polską i Państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Głównym celem programu jest zwiększenie mobilności studentów i pracowników oraz podniesienie jakości wymian międzynarodowych. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy zakłada wymianę studentów
i pracowników z Polski, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. Program przyczynia się do wzmocnienia współpracy między uczelniami, pochodzącymi z Polski i państw EOG.

WSPA uczestniczyła w FSS od 2008 roku, aż do zakończenia II edycji w roku 2015. W ramach programu zrealizowano praktyki oraz studia studentów oraz wyjazdy szkoleniowe dla pracowników do takich uniwersytetów partnerskich jak: Oslo University College, Diakonhjemmet University College (obecnie VID), Vestfold University College (obecnie University College of Southeast Norway), Reykjavik University, University in Reykjavik and University of Liechtenstein. Uczelnia liczy na kontynuacje współpracy z partnerami poprzednich edycji, oraz na nawiązanie współpracy z nowymi ośrodkami akademickimi w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii.

Projekt realizowany był przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Więcej informacji nt. projektu: http://www.fss.org.pl

Skip to content