Biblioteka

biblio

 

Godziny otwarcia Biblioteki WSPA

  • poniedziałek: 8.00-16.00
  • wtorek: 8.00-16.00
  • środa: 8.00-16.00
  • czwartek: 8.00-16.00
  • piątek: 8.00-17.00
  • sobota: 8.00-14.00
  • niedziela: 8.00-14.00

 

 

 

Księgozbiór
33 755 woluminów

Prenumerowane czasopisma
45 tytułów

Czytelnia
32 miejsca

Stanowiska komputerowe
5 stanowisk PC

Dodatkowe udogodnienia
drukarka i skaner dostępne dla studenta
stanowisko dla osób słabo widzących

 

Informacje o Bibliotece WSPA

Księgozbiór Biblioteki liczy obecnie (stan na 1 stycznia 2018 r.) ponad 33 670 woluminów. Biblioteka gromadzi zbiory z zakresu socjologii, ekonomii, zarządzania, prawa, marketingu, informatyki, dziennikarstwa, transportu, bankowości, polityki oraz rachunkowości i finansów, Unii Europejskiej, matematyki, politoligii, gospodarki przestrzennej, architektury.

Zbiory biblioteki stale rosną. Wybór publikacji do zakupu odbywa się na podstawie sugestii wykładowców (literatura obowiązkowa i uzupełniająca do przedmiotu), brane są pod uwagę również zapytania i zainteresowania studentów („Zaproponuj książkę do Biblioteki”) oraz aktualne, ciekawe oferty wydawnicze.

W polityce gromadzenia największą wagę przywiązujemy do nabywania najnowszych pozycji książkowych, materiałów źródłowych, monografii oraz wydawnictw o charakterze ogólnym z zakresu badań naukowych prowadzonych na Uczelni.

Cenną zawartość księgozbioru stanowią zbiory specjalne: kasety video, kasety dźwiękowe oraz płyty CD i DVD.

Biblioteka prenumeruje blisko 50 tytułów czasopism tematycznie odpowiadających profilowi Uczelni (także w postaci e-wydań).

W czytelni przygotowano 32 miejsca oraz 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, drukarki i skanera oraz wydzielonymi stanowiskami do Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Księgozbiór podręczny obejmuje encyklopedie, słowniki, roczniki statystyczne, informatory oraz wybrane bieżące czasopisma.

Biblioteka uczestniczy w ogólnopolskich projektach dla szkół wyższych takich jak „Bankowość * Finanse * Samorząd – Wiedza on-line” oraz „Wideoteka Uniwersytecka WATCH DOCS”.

Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać studenci i słuchacze studiów podyplomowych oraz kadra dydaktyczna i pracownicy Uczelni. Wszystkim zainteresowanym Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu w czytelni. Osoby spoza Uczelni mogą korzystać z księgozbioru WSPA (do wypożyczenia) jedynie po uzyskaniu zgody władz Uczelni. Warunki i formy udostępniania zawarte są w szczegółowych regulaminach biblioteki i czytelni.

Biblioteka WSPA do obsługi czytelników korzysta z nowoczesnego zintegrowanego systemu Patron 4.

Biblioteka została dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zainstalowano zautomatyzowane drzwi wejściowe oraz specjalistyczne stanowisko pracy – komputer z oprogramowaniem dla osób niewidomych i słabo widzących, multilektor, monitor, drukarka brajlowska, powiększona klawiatura oraz odwrócona powiększona myszka komputerowa (trackball) polecane dla osób słabowidzących oraz przy niedowładzie kończyn górnych.