fbpx
Studia Podyplomowe

Integracja Sensoryczna – diagnoza i terapia

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Studiuj za 605 zł miesięcznie

Roczne studia podyplomowe Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia to kierunek studiów adresowany do absolwentów studiów licencjackich oraz magisterskich. Przygotowany program studiów zawiera zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Zajęcia prowadzone są przez terapeutów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem terapeutycznym.

W skład kadry wykładowców wchodzą specjaliści z różnych dziedzin pracy z dziećmi: neurologopedia, fizjoterapia, psychoterapia, terapia integracji sensorycznej, psychologia, pedagogika. Dodatkowym elementem studiów, jest przygotowanie do pracy pod kątem stymulacji funkcji poznawczych (pamięć, uwaga, szybkość spostrzegania, itp.).

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów podyplomowych Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia jest nabycie umiejętności holistycznego patrzenia na dzieci, ich rozwój oraz nieprawidłowości, z jakimi mogą się spotkać w pracy terapeutycznej. Podczas studiów podyplomowych, słuchacze otrzymają zarówno uporządkowana wiedzę teoretyczną, jak też dużo wiedzy praktycznej.

Czas trwania i organizacja zajęć
 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-15
 • forma prowadzenia studiów – blended–learning*
 • Zajęcia stacjonarne (praktyczne) realizowane będą w Centrum Terapii Integracji Sensorycznej ,,Niedźwiadek” w Lublinie oraz w siedzibie Uczelni. Wszystkie zajęcia realizowane są pod okiem terapeutów z wieloletnim stażem.
 • Organizacja roku akademickiego – tutaj

*Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne  z aktywnościami prowadzonymi zdalnie

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Liczba osób na kierunku Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia jest ograniczona.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów, a także złożenie końcowej pracy zaliczeniowej.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują:

 • certyfikat uprawniający do prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej
 • przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Czesne
Program

Płatność miesięczna: 605 zł
Opłata semestralna: 2 750 zł
Opłata roczna: 5 500 zł

 

 

 • Rozwój dzieci od urodzenia do 7 r.ż.
 • Stymulowanie i wspieranie rozwoju dzieci do 7 r.ż.
 • Neuroanatomia i neurofizjologia systemu nerwowego. Zmysły.
 • Rozwój napięcia mięśniowego i kontroli posturalnej
 • Modulacja sensoryczna
 • Planowanie motoryczne
 • Diagnoza różnicowa
 • Stymulacja systemu przedsionkowego, proprioceptywnego – przykłady ćwiczeń, warsztaty
 • Funkcje poznawcze i ich stymulacja w połączeniu z terapią integracji sensorycznej
 • Zajęcia warsztatowe – obserwacja dziecka
 • Praca terapeutyczna – kontakt z rodzicami i dziećmi
 • Diagnoza procesów integracji sensorycznej – obserwacja, testy, próby kliniczne
 • Próby obserwacji klinicznej – ćwiczenia
 • Praca z pacjentem niepełnosprawnym i jego rodzicami (Zespół Downa). Charakterystyka, wspieranie rozwoju.
 • Praca z dzieckiem z autyzmem.
 • Aspekt pedagogiczny – zachęcanie do współpracy, co zamiast karania, jak chwalić
 • Kreatywny terapeuta – jak samodzielnie przygotować pomoce i dobierać je do potrzeb dzieci
 • Samodzielne przygotowywanie zajęć integracji sensorycznej – warsztaty
 • Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci, współwystępujące w zaburzeniach integracji sensorycznej

Łączna liczba – 230 godzin

Skip to content