fbpx
Studia Podyplomowe

GAME DESIGN

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Dla kogo?

Studia podyplomowe na kierunku Grafika komputerowa w grach wideo są skierowane do osób, które chcą pracować przy produkcji gier komputerowych.

Absolwent studiów podyplomowych:

W ramach studiów słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu projektowania gier (Game Design) oraz zarządzania projektami.

Szczegółowo zostaną przedstawione najważniejsze narzędzia wykorzystywane przy produkcji zawartości graficznej gier wideo.

Słuchacze zdobędą umiejętność pracy z grafiką 3d w programie Blender, przygotowania tekstur w Adobe Substance 3d Painter. Przeprowadzone będą również zajęcia z grafiki 2d oraz podstawy animacji. Słuchacze zapoznają się z możliwościami najpopularniejszych silników 3d wykorzystywanych w produkcji gier wideo, m.in. Unity Engine oraz Unreal Engine.

Czas trwania i organizacja zajęć
  • studia trwają dwa semestry
  • zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
  • forma prowadzenia studiów – blended learning
  • Organizacja roku akademickiego – tutaj
Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Grafika komputerowa w grach wideo jest obecność i aktywność oraz zaliczenie poszczególnych zajęć przewidzianych w programie studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Czesne
Program

Płatność miesięczna: 440 zł
Płatność semestralna: 2 000 zł
Płatność roczna: 4 000 zł

 

 

Lp. Nazwa przedmiotu Ilość godzin
wykład ćwiczenia razem
SEMESTR I 40 65 105
1. Środki wyrazu artystycznego w grach wideo 15 0 15
2. Grafika komputerowa 3d – Blender 0 30 30
3. Grafika komputerowa 2d, koncept art 0 20 20
4. Zarządzanie projektami 5 5 10
5. Historia gier komputerowych 15 0 15
6. Game design 5 10 15

 

Lp. Nazwa przedmiotu Ilość godzin
wykład ćwiczenia razem
SEMESTR II 2 88 90
1. Modelowanie hardsurface – przygotowanie assetow do gry 0 30 30
2. Modelowanie organiczne – sculpting 0 30 30
3. Silniki 3d w produkcji gier 2 13 15
4. Podstawy animacji komputerowej 0 15 15
         
         

Łączna liczba – 195 godzin dydaktycznych

Skip to content