fbpx
Studia magisterskie

ADMINISTRACJA

Kierunek uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” w ramach VIII edycji Ogólnopolskiego programu Akredytacji Kierunku Studiów „Studia z Przyszłością”

Misja kierunku

Studia II stopnia na kierunku Administracja w WSPA to kompleksowe przygotowanie przyszłych specjalistów, menedżerów i ekspertów posiadających kwalifikacje z obszaru administracji przedsiębiorczej i zarządzania ekosystemami miejskimi. Charakter kierunku pozwala studentowi poszerzyć wiedzę z zakresu administracji, prawa oraz zarządzania.  Studia II stopnia na kierunku Administracja będą dobrym wyborem zarówno dla absolwentów I stopnia Administracji, jak i dla innych osób, które mają dyplom studiów licencjackich, bądź inżynierskich na innym kierunku, a chciałyby podnieść swoje kompetencje w obszarach takich jak ustrój i finansowanie samorządu terytorialnego, zarządzania w samorządzie gminnym, czy też administracji przedsiębiorczej. Połączyliśmy tradycyjną administrację zakorzenioną w prawie z nowoczesnym podejściem do koordynowania procesów miejskich, zarządzania miastem i jego zasobami, dlatego nasz program nauczania jest wyjątkowy w skali kraju.

Rekrutacja

Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia na kierunek Administracja odbywa się na podstawie konkursu ocen końcowych na dyplomie ukończenia studiów.

 • Podstawę kwalifikacji stanowi: wartość wskaźnika rekrutacyjnego (W) określonego wzorem: W = 2 x K + P, gdzie: K, P – oznaczają ocenę końcową na dyplomie ukończenia studiów (K – na tym samym kierunku, P – na pozostałych kierunkach)
 • Absolwenci kierunków innych niż wybrany kierunek mogą zostać zobowiązani do  uzupełnienia różnic  programowych wynikających z  porównania  programów  studiów

Dla kogo?

 • Jeśli chcesz mieć realny wpływ na kształtowanie rzeczywistości w administracji publicznej;
 • Jeśli chcesz kreować administrację przedsiębiorczą i nowatorskie pomysły w swojej społeczności lokalnej;
 • Jeśli chcesz zostać skutecznym liderem w zmieniającej się administracji;
 • Jeśli chcesz aktywnie współdziałać na rzecz rozwoju regionu i społeczności lokalnej.

Dlaczego WSPA?

 • Zajęcia prowadzone są przez praktyków, liderów nowoczesnego administrowania – pracowników urzędów miast, gmin, radców prawnych.
 • Nasz program studiów dostosowany jest do potrzeb nowoczesnej administracji i tworzony przy udziale Partnerów Technologicznych.
 • Większość zajęć to zajęcia praktyczne, które przygotowują studentów do wejścia na rynek pracy już z umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi niezbędnymi do bycia na nim liderem.
 • Nasz program korzysta ze światowych tendencji rozwojowych administracji publicznej będący naszym wyróżnikiem.

Dodatkowo

 • W 2022 roku uruchomiliśmy Szkołę Nowej Administracji, która jest odpowiedzią na zmieniające się relacje administracji publicznej względem obywateli. W jej ramach utworzony został II stopień studiów na kierunku Administracja. Uczymy administracji nieopresyjnej ale wrażliwej i otwartej na potrzeby mieszkańców. Wykorzystujemy stosowaną w Urzędzie Miasta Lublin strategię zarządzania, która jest źródłem potencjału rozwojowego, tendencją postępową, zdolnością uzyskiwania przewagi konkurencyjnej, elastycznością, a także umiejętnością dostosowania się do uwarunkowań polityczno-gospodarczych.

Najważniejsze informacje

 • Poziom: studia magisterskie
 • Czas trwania: 1,5 roku
 • Uzyskany tytuł: magister
 • Maksymalna wysokość stypendium: 2 430 zł
 • Dostępne tryby studiowania: online (przy pomocy metod i technik na odległość)

Obserwuj nas

Specjalności

Zarządzanie w samorządzie gminnym

Jeśli wybierzesz tę specjalność, to:

 • zdobędziesz wiedzę, kompetencje i umiejętności z zakresu efektywnego kierowania w samorządzie gminnym, zatrudniania w tej administracji, systemu podatkowego, jak również finansów samorządowych

 • poznasz zasady przeprowadzania monitoringu strategicznego i jego wpływu na życie mieszkańców

 • poznasz zasady współpracy samorządu z interesariuszami, a także zasady dyplomacji miejskiej

 • wyposażymy Cię w kompetencje prawne, osobowościowe i społeczne niezbędne nie tylko do  podjęcia pracy w strukturach administracji publicznej, ale również do prawidłowego zarządzania strategicznego i budowania relacji

 • zostaniesz przygotowany do podjęcia pracy urzędniczej  w różnych w organach administracji publicznej.

Administracja przedsiębiorcza

Jeśli wybierzesz tę specjalność, to:

 • zdobędziesz umiejętności związane z obsługą inwestycji gospodarczych w mieście

 • poznasz globalne trendy w rozwoju nowoczesnych miast, a także koncepcje miast inteligentnych we współczesnym świecie

 • poznasz specjalistów, którzy w praktyce zajmują się kształtowaniem i innowacyjnym rozwojem gospodarczym miast

 • zdobędziesz wiedzę z zakresu finansowania, pomocy publicznej oraz umów w obrocie gospodarczym

 • poznasz zasady i wpływ polityki gospodarczej na rozwój samorządów;

Partnerzy kierunku

Kariera

Przygotujemy Cię do roli:
 • Lidera administracji publicznej – rządowej i samorządowej.
 • Urzędnika nastawionego na działanie na rzecz rozwoju i współpracy z mieszkańcami, przedsiębiorcami i podmiotami administracji publicznej.
 • Menadżera gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich jednostek administracyjnych (szkół, szpitali, jednostek kultury).
 • Wykwalifikowanego specjalisty zarządzającego jednostkami samorządu terytorialnego.

Studia online

 • Płatność miesięczna: 480 zł
 • Płatność semestralna: 2 400 zł
 • Płatność roczna: 4 800 zł

UWAGA!

Na studiach online zajęcia prowadzone są dwutorowo:

 • stacjonarnie w siedzibie Uczelni – na obowiązkowych 4-5 zjazdach (w zależności od kierunku) w terminach przewidzianych w planie. Na zjeździe stacjonarnym odbywają się zajęcia praktyczne (ćwiczenia, warsztaty, projekty, laboratoria). Zajęcia mogą odbywać się od piątku do niedzieli. Ilość zajęć, które muszą odbyć się na terenie uczelni, wynika z obowiązujących przepisów prawnych.
 • zdalnie poprzez platformę zdalnego nauczania – na 2-3 zjazdach (w zależności od kierunku) w terminach przewidzianych w planie. Dodatkowo wykłady są do odtworzenia w dogodnym dla studenta momencie podczas trwania semestru.

Szczegóły dotyczące studiów niestacjonarnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online)

Nie czekaj i sprawdź plan kierunku już teraz!

administracja urzędniczka
Skip to content