Studia Inżynierskie

TRANSPORT

 

Kierunek uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” w ramach VI edycji Ogólnopolskiego programu Akredytacji Kierunku Studiów „Studia z Przyszłością”

Atuty kierunku:

 • Przygotujemy Cię do zdania egzaminu państwowego w ULC do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji uprawniającego do komercyjnego wykorzystania dronów,
 • W ramach studiów masz do dyspozycji m.in. elektroniczną hamownię silnikową z systemami OBD.
 • Przygotujemy Cię do egzaminu na Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.
 • Prowadzimy aktywną współpracę ze Związkiem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.
 • Nasz kierunek objęty jest projektem unijnym „Era inżyniera”, w ramach którego studenci bezpłatnie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki i fizyki.
 • U nas masz możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego oraz warsztatów aktywizacji zawodowej!

Rozbudowana współpraca zagraniczna zapewni Ci możliwość wyjazdu na płatne praktyki oraz studia w ramach programu Erasmus!

Przygotujemy Cię do pracy w:

 • przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych,
 • wytwórniach samochodów i podzespołów,
 • zakładach remontowych i naprawczych,
 • przedsiębiorstwach transportowych,
 • przedsiębiorstwach infrastruktury dróg,
 • jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego,
 • jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego,
 • przedsiębiorstwach i instytucjach wykorzystujących drony w branżach takich jak:
  – przemysł filmowy
  – geodezja
  – kartografia
  – ochrona porządku publicznego

Sylwetka Absolwenta:

Absolwenci studiów inżynierskich pierwszego stopnia kierunku Transport WSPA posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Mają oni również umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów o charakterze technicznym i inżynierskim w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem; organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi; pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu. Absolwenci kierunku transport potrafią efektywnie zarządzać procesami związanymi z funkcjonowaniem poszczególnych gałęzi transportu.

Absolwenci specjalności Transport, spedycja, logistyka posiadają specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie spedycji krajowej i międzynarodowej, techniki przewozu towarów, prawa transportowego UE, logistyki i systemów logistycznych, transportu lotniczego i szynowego, a także w zakresie analizy i globalnego zarządzania systemami logistycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych technologii IT. Są przygotowani merytorycznie i praktycznie do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach transportowych na stanowisku spedytora, logistyka w różnych gałęziach transportu. Posiadają predyspozycje organizatorskie.

Czesne
Informacje o kierunku
Specjalności
Studia stacjonarne:
 • Płatność miesięczna: 380 zł
 • Płatność semestralna: 2 050 zł
 • Płatność roczna: 4 100 zł
Studia niestacjonarne:
 • Płatność miesięczna: 400 zł
 • Płatność semestralna: 2 150 zł
 • Płatność roczna: 4 300 zł

Kierunek Transport w WSPA oferuje studentom do wyboru trzy unikatowe, w pełni praktyczne specjalności. Zostały one opracowane w ścisłej współpracy z szeregiem wybitnych specjalistów-praktyków branży transportowej oraz biznesowej. Główną cechą wyróżniającą nasz kierunek na tle innych uczelni jest autorski program studiów, kładący nacisk na kształtowanie w studentach kreatywności i przedsiębiorczości oraz nabywanie praktycznych umiejętności prowadzenia działalności gospodarczej.

Eksploatacja dronów

Studiując specjalność Eksploatacja dronów:

 • Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania, budowy oraz eksploatacji i obsługi dronów.
 • Będziesz przygotowany teoretycznie i praktycznie do przystąpienia do egzaminu państwowego w ULC w celu uzyskania Świadectwa Kwalifikacji uprawniającego do wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi w polskiej przestrzeni powietrznej.
 • Znajdziesz zatrudnienie w bardzo dynamicznie rozwijającej się obecnie branży systemów bezzałogowych w  charakterze pilota lub konstruktora dronów.

Czy wiesz że:
Obecnie drony znajdują zastosowanie w coraz większej ilości instytucji związanych z przemysłem filmowym, geodezją, kartografią, ochroną porządku publicznego, bezpieczeństwem, pożarnictwem, leśnictwem, wojskowością itp.

Transport, spedycja i logistyka

Studiując specjalność Transport-Spedycja-Logistyka zdobędziesz specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie spedycji krajowej i międzynarodowej, techniki przewozu towarów, prawa transportowego UE, logistyki i systemów logistycznych oraz transportu lotniczego i szynowego.

Będziesz przygotowany merytorycznie i praktycznie do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach transportowych na stanowisku spedytora oraz logistyka.

Posiądziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie analizy i globalnego zarządzania systemami logistycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych technologii IT.

Znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych i logistycznych, w różnych gałęziach transportu.

Systemy informatyczne w łańcuchu dostaw

Interdyscplinarna specjalność stworzona razem z kierunkiem Informatyka.

W ramach tej specjalności proponujemy opanowanie wiedzy i kompetencji z zakresu szeroko rozumianego wsparcia technicznego i teleinformatycznego procesów logistycznych w firmach transportowych i spedycyjnych.

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności związanej z organizacją, zarządzaniem i kontrolowaniem systemów logistycznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i baz danych.

Specjalność jest przeznaczona dla studentów, którzy planują swoją karierę na stanowiskach kierowniczych i specjalistów w przedsiębiorstwach branży logistycznej.

Przedmioty objęte specjalnością w semestrze III:

 1. Programowanie w języku wysokiego poziomu
 2. Administracja bazami danych
 3. Zintegrowane systemy informatyczne

Ogólna liczba godzin na przedmioty w ramach specjalności w semestrze III – 160 godzin

Przedmioty objęte specjalnością w semestrze IV:

 1. Globalne systemy pozycjonowania w logistyce
 2. Automatyzacja procesów logistycznych
 3. Systemy zarządzania gospodarką magazynową

Ogólna liczba godzin na przedmioty w ramach specjalności w semestrze IV – 160 godzin

Przedmioty objęte specjalnością w semestrze V:

 1. Bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej
 2. Projektowanie systemów logistycznych
 3. Zarządzanie łańcuchami logistycznymi

Ogólna liczba godzin na przedmioty w ramach specjalności w semestrze V – 160 godzin

Nie czekaj i sprawdz plan kierunku już teraz!

Skip to content