Studia Licencjackie

SPRZEDAŻ I NEGOCJACJE W BIZNESIE

Dlaczego warto studiować Administrację w WSPA?

Studiując Administrację w WSPA nie tylko zdobędziesz gruntowną wiedzę z zakresu nauk o administracji, ale będziesz też uczestniczyć w realizowanym przez uczelnię projekcie kreatywnym.

Prowadzone zajęcia mają przeważnie charakter ćwiczeń i warsztatów, co oznacza, że nasi studenci mają możliwość stałego rozwijania i sprawdzania w praktyce swoich umiejętności.

Pozwala to wykształcić zdolność niekonwencjonalnego myślenia, projektowania innowacyjnych rozwiązań i kreowania ciekawych pomysłów.

Specjalności

Administracja publiczna

E-administracja

Administracja biznesu zagranicznego

Nasze atuty to:

 • Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym
 • Nowoczesne metody nauczania pozwalające na rozwój własny w trakcie studiów
 • Możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego
 • Kształcenie praktyczne
 • Realizacja projektu kreatywnego
 • Praktyki w prestiżowych instytucjach w kraju i za granicą
 • Możliwość uczestnictwa w programie Erasmus
 • Możliwość udziału w WSPA w bezpłatnych szkoleniach potwierdzanych certyfikatem
 • Wizyty studyjne do instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i firm komercyjnych
 • Spotkania z przedstawicielami związków pracodawców, instytucji rynku pracy pozwalające świadomie planować dalszą ścieżkę rozwoju zawodowego
 • Już na pierwszym roku studiów wysokie stypendia
O kierunku
Sylwetka absolwenta

Administracja w WSPA to:

 • Wszechstronne przygotowanie do kreatywnego udziału w procesie administrowania w sektorze publicznym, pozarządowym oraz prywatnym.
 • Połączenie tradycyjnej, teoretycznej administracji z innowacyjnym podejściem uwzględniającym aktualne potrzeby i oczekiwania jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz rynku pracy.

Naszym celem jest nauczenie absolwenta jak efektywnie i sprawnie wykorzystywać nabytą wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w pracy zawodowej.

O sylwetce

Absolwent WSPA w Lublinie, który ukończy studia I stopnia na kierunku Administracja jest przygotowany do podjęcia pracy urzędniczej w różnych w organach administracji publicznej, w tym administracji rządowej i samorządowej oraz w podmiotach prawa prywatnego:

 • Studia przygotują Cię do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie.
 • Zdobędziesz wiedzę o obowiązującym na terytorium RP systemie prawa, źródłach prawa powszechnie obowiązującego oraz z zakresu przepisów prawa międzynarodowego, w tym struktury organów Unii Europejskiej;wyposażymy Cię w wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii.
 • Wyposażymy Cię w wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych oraz w kompetencje społeczne i personalne, dzięki uczestnictwie w zajęciach dotyczących idei podmiotowości człowieka, działań twórczych, jak również komunikacji i integracji.

Studiując u nas zyskasz...

I. Prawno-organizacyjne aspekty administracji

Przedmioty: wstęp do prawoznawstwa, konstytucyjny system organów państwowych, organizacja i zarządzanie w sektorze publicznym

II. Rozwój administracji

Przedmioty: nauki o administracji, partycypacja społeczna, historia administracji

III. Ustrój RP i UE

Przedmioty: instytucje Unii Europejskiej, ustrój samorządu terytorialnego w Polsce

IV. Kompetencje prawne

Przedmioty: prawo administracyjne, cywilne, handlowe, pracy, prawo gospodarcze i finansowe, wybrane instytucje prawa rzeczowego, spadkowego i rodzinnego, legislacja administracyjna, etyka urzędnicza, redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej, zarządzanie finansami publicznymi w Polsce

V. Kompetencje osobowościowe i społeczne

Przedmioty: podstawy kreatywności, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, komunikacja, podstawy psychologii, ekonomia, technologie informacyjne, język obcy.

Nie czekaj i sprawdz plan kierunku już teraz!

Skip to content