fbpx

SCRUM – zwinne zarządzenie projektami

W dynamicznie zmieniającym się świecie potrzeb i technologii doskonalenie systemu zarządzania projektami przedsiębiorstwa staje się koniecznością. Czerpanie praktycznych korzyści z doświadczeń innych jest możliwe dzięki zrozumieniu dobrych praktyk. Scrum jest jedną z najczęściej wykorzystywanych metod zwinnych (agile) w praktyce gospodarczej. Dotyczy w szczególności wytwarzania i rozwoju oprogramowania, ale także kwestii związanych z infrastrukturą, siecią usług zintegrowanych oraz wielu projektów spoza branży informatycznej. Pozytywnie na metodę Scrum odpowiedziały przede wszystkim rynki komercyjne, niemniej jednak w wielu krajach znajdziemy przykłady zastosowań również w jednostkach sektora publicznego.

Zagadnienia poruszane w trakcie kursu koncentrują się głównie na możliwościach wykorzystania Scrum w praktyce gospodarczej, a także osadzenia tego podejścia w szerokim kontekście zarządzania projektami.

Celem kursu jest praktyczne zapoznanie uczestników ze zwinnym zarządzaniem projektami z wykorzystaniem metody Scrum, a także przygotowanie do rozpoznawanego na rynku pracy egzaminu Professional Scrum Master I (PSM I).

Szkolenie w formie online. 

Termin najbliższego szkolenia:

Kompletujemy kolejną grupę szkoleniową, zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego!

Aby wziąć udział w szkoleniu:
  • Wyślij formularz zgłoszeniowy
  • Poczekaj na informację zwrotną lub sam skontaktuj się z Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 452 94 74
pokój 105

Wyślij formularz zgłoszeniowy
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Formularz zgłoszeniowy do druku

Ramowy program szkolenia (16 godzin dydaktycznych)

Perspektywa zarządzania projektami – wprowadzenie

1.Perspektywa historyczna zarządzania projektami
2. Pojęcie projektu oraz jego istota
3. Projekty i ich klasyfikacja wg wybranych kryteriów
4. Sukces projektu
5. Istota i światowe standardy zarządzania projektami
6. Metody tradycyjne (Prince2, PMBoK, IPMA)
7. Metody adaptacyjne i Manifest Agile
8. Metody hybrydowe (Prince2 Agile, XPrince)
9. Kryteria wyboru metod zarządzania projektami
10. Prawne i organizacyjne możliwości implementacji zwinnych metod zarządzania projektami z perspektywy IT
11. Metody zwinne w zarządzaniu projektami
• Lekkie metody zwinne zarządzania projektami (Scrum, XP, Lean)
• Pełne metody zwinne zarządzania projektami (DSDM Atren, APM)
12. Kryteria wyboru zwinnej metody zarządzania projektem

Scrum dla zespołów projektowych

1. Wprowadzenie do Scrum
2. Podstawowe pojęcia używane w Scrum
• Burndown Chart
• Daily Scrums (Daily standups)
• Definition of Done
• Definition of Ready
• Development Team, Dev Team
• Epic
• Increment
• Minimal Marketable Feature
• Product Backlog
• Product Backlog Refinement (grooming)
• Product Owner
• Scrum Master
• Scrum Team
• Sprint
• Sprint Backlog
• Sprint Planning Meeting (Iteration Planning Meeting)
• Sprint Review
• Strint Retrospective
• Task Board
• Time-box
• User Story
• Velocity
3. „Czym” jest (a „czym” nie jest) Scrum?
4. Filary i wartości Scrum
• Commitment
• Courage
• Focus
• Openness
• Respect
5. Idealny zespół Scrum
• Zespół deweloperski
• (Proxy) Product Owner
• Scrum Master
6. Wymagania i współpraca z klientem
• Backlog produktu
• Backlog sprintu
• User Story
• Epic
• User Story Mapping w praktyce
7. Estymowanie pracy
• Najczęściej używane jednostki
• Planning poker w praktyce
8. Przebieg projektu
• Planowanie iteracji
• Velocity i capacity zespołu
• Taks board
• Wykresy burnup i burndown
9. Wdrożenie Scrum
• Skalowanie Scrum – LeSS, Nexus Integration Team
• Raportowanie i metryki projektu w praktyce
  -Cost Performance Index CPI
  – Schedule Performance Index SPI
10. Warsztaty i gry symulacyjne
• The Business Valu Game v.2.0
• XP Game

Trener
Koszt szkolenia

Łukasz Kański

 

Łukasz Kański, dr inż. Kompetentny menedżer IT, praktyk. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży informatycznej i telekomunikacyjnej zarówno na rynkach komercyjnych jak i w sektorze publicznym. Specjalizuje się w zarządzaniu rozproszoną, wielooddziałową strukturą serwisowo-wdrożeniową oraz w zarządzaniu złożonymi projektami teleinformatycznymi o zasięgu ogólnopolskim i wielomilionowym budżecie. Posiada praktyczne doświadczenie w konsultingu rozwiązań biznesowych na rynkach komercyjnych i w sektorze publicznym jako architekt zintegrowanych systemów informatycznych. Doświadczenie i wiedzę potwierdzają liczne certyfikaty, m.in. Cosmic, BPMN, UML, Scrum, Prince II, ITIL, Microsoft, HP, IBM i inne. Posiada również doświadczenie dydaktyczne jako wykładowca uczelni wyższych. Autor książek oraz artykułów naukowych.

Cena

Koszt szkolenia to 1800zł

Minimalna liczba uczestników wynosi 8 osób. 

Skip to content