Kształcenie Specjalistyczne

Specjalista – Junior Developer

Kształcenie specjalistyczne dla osób z maturą i bez matury

Studiuj od 290 zł

Zapraszamy osoby, które chcą odnaleźć się w jednym z najbardziej obecnie poszukiwanych na ryku pracy zawodów. Specjalistą – Junior Developer mogą zostać osoby, które chcą rozwijać swoje zainteresowania i chcą zdobyć intratny zawód. 

Uwaga! W procesie rekrutacji matura nie jest wymagana.
Cel nauki specjalistycznej

Absolwent posiada praktyczne umiejętności programisty, które pozwolą mu na wykonywanie podstawowych zadań na stanowisku. Nauczanie na kierunku jest prowadzone w trybie praktycznym, z zaangażowaniem studenta, dzięki czemu potrafi m.in. projektować proste układy i systemy elektrotechniczne przeznaczone do różnych zastosowań, również z wykorzystaniem technik cyfrowego przetwarzania sygnałów. Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym, umie planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole. Jest w stanie zaprojektować model implementacyjny bazy danych, zbudować bazę danych zgodnie z podaną specyfikacją, definiować zapytania do bazy danych i interpretować ich wyniki. Potrafi realizować projekty w wybranych zastosowaniach informatyki, zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces typowe dla studiowanego kierunku wraz z wykorzystaniem właściwych metod, narzędzi, technik i materiałów. Umie zaprojektować i skonfigurować prostą sieć komputerową.

Czas nauki

3 semestry.

Tryby kształcenia
  • stacjonarny
  • niestacjonarny
  • online
Zasady rekrutacji

Rekrutacja trwa do 1 października 2020 r.

Dokumenty rekrutacyjne
  • ukończone liceum/technikum lub szkoła policealna, albo
  • ukończona branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie, lub
  • świadectwo dojrzałości
Warunki ukończenia kształcenia

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie.

Dokument ukończenia kształcenia

W przypadku dostarczenia świadectwa dojrzałości w czasie trwania kształcenia, uczestnik otrzyma:

  • świadectwo dyplomowanego specjalisty albo
  • świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa

Absolwent może kontynuować naukę̨ na studiach I stopnia na pokrewnym kierunku od razu od II roku studiów po uzupełnieniu różnic programowych.
W przypadku braku świadectwa dojrzałości uczestnik otrzyma:

  • Certyfikat o ukończeniu kształcenia specjalistycznego
Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram kształcenia zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Informacje o kierunku
Czesne

Kształcenie specjalistyczne przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć zawód od razu po ukończeniu liceum lub przekwalifikować się (np. absolwenci średnich szkół technicznych i nietechnicznych). Uczestnik otrzymuje świadectwo specjalisty dyplomowanego albo świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa.

Zajęcia trwają 3 semestry i dedykowane są osobom, które chcą zdobyć podstawową i praktyczną wiedzę z zakresu projektowania, programowania i architektury aplikacji w wybranych zastosowaniach informatyki.

Cytując słowa Rektora WSPA w Lublinie, dr Marcina Smoliry:
[…] chcemy studentom podać możliwie proste rozwiązania łączące teorię z praktyką, które wykorzystają już w pierwszych dniach pracy. […] Zależy nam, żeby nie zniechęcali się, poznając i pracując na teoriach matematycznych, na których oparta jest zazwyczaj wiedza akademicka. To ogromne ułatwienie dla przyszłych pracodawców”.

Czesne

Płatność miesięczna: 290 zł
Opłata semestralna: 1 550 zł
Opłata roczna: 3 100 zł

Nie czekaj i sprawdz plan kierunku już teraz!

Skip to content