Kontakt

f

Adres

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12
20-150 Lublin

NIP 712-23-92-737
REGON 430977957

Nr konta 
Bank PEKAO SA
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380

Nr konta Studia Podyplomowe
ING BANK ŚLĄSKI Oddział w Lublinie

nr konta: 54 1050 1953 1000 0090 3066 6995

Mapa dojazdu do siedziby WSPA

Dojazd autobusami MPK, linie: 4, 17, 18, 31

Budynki wynajmowane przez WSPA w celach dydaktycznych

ul. Bursaki 17, Ośrodek Szkoleniowy Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego

Telefony

Rekrutacja 
studia I i II stopnia
(parter - pokój 026)
tel. 81 452 94 73
e-mail: rekrutacja@wspa.pl

Rekrutacja
studia podyplomowe (pokój 215)
tel.  81 452 94 74
 e-mail: spd@wspa.pl

Stypendia (pokój 313)
tel. 81 452 94 36
e-mail: stypendia@wspa.pl

Praktyki (pokój 115)
tel. 81 45 29 444
e-mail: praktyki@wspa.pl

Dziekanat Wydziału Nauk Technicznych (pokój 112)
tel. 81 452 94 95
e-mail: dziekanat@wspa.pl

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych (pokój 112)
tel. 81 452 94 48
e-mail: dziekanat@wspa.pl

Centrum Kształcenia Podyplomowego (pokój 215)
tel.  81 452 94 74
 e-mail: spd@wspa.pl

Rektorat - Biuro Rektora i Kanclerza WSPA (pokój 301)
tel. 81 452 94 10
fax 81 452 94 13
e-mail: rektorat@wspa.pl

Biblioteka (pokój 006)
tel. 81 452 94 83
e-mail: biblioteka@wspa.pl

Księgowość (pokój 312)
tel. 81 452 95 10
e-mail: ksiegowosc@wspa.pl

Dział Rozliczeń finansowych ze studentami (pokój 313)
tel. 81 452 94 18
e-mail: rozliczenia@wspa.pl

Dział Płac (pokój 310 a)
tel. 81 452 94 19
e-mail: place@wspa.pl

Współpraca międzynarodowa (pokój 308)
tel. 81 452 94 68
e-mail: internationaloffice@wspa.pl

Marketing i promocja (pokój 310)
tel. 81 452 94 87
e-mail: marketing@wspa.pl

Projekty (pokój 309)
tel. 81 452 94 15
e-mail: projekty@wspa.pl 

Studia anglojęzyczne (pokój 115)
tel. 81 452 94 71 

Centrum Szkoleniowe (pokój 108)
tel. 81 452 94 44
szkolenia@wspa.pl 

Administracja (pokój 312A)
tel. 81 452 94 42
e-mail: administracja@wspa.pl

Portiernia (hol główny)
tel. 81 452 94 89

Dział IT (pokój 212)
tel. 81 452 94 14

Webmaster (pokój 212)
tel. 81 452 94 14
e-mail: webmaster@wspa.pl