• Audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy
 • Psychologia głuchych
 • Surdologopedia
 • Surdopedagogika
 • Rewalidacja indywidualna osób z dysfunkcjami słuchu
 • Rehabilitacja widzenia
 • Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabo widzących (elementy psychologii klinicznej)
 • Anatomia, fizjologia, patologia narządu wzroku
 • Tyflopedagogika
 • Orientacja w przestrzeni
 • Dydaktyka specjalna
 • Komunikacja językowa w nauczaniu uczniów słabosłyszących i niesłyszących
 • Wykorzystanie komputerów w edukacji uczniów słabosłyszących i niesłyszących
 • Wychowanie dzieci z dysfunkcją wzroku w wieku żłobkowym i przedszkolnym z elementami rewalidacji
 • Nauczanie początkowe dzieci niewidomych i słabowidzących
 • Wybrane zagadnienia metodyczne w nauczaniu poszczególnych przedmiotów dzieci niewidomych i słabowidzących
 • Wykorzystanie komputerów i urządzeń technicznych w edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku
 • Praktyka pedagogiczna w zakresie specjalizacji (tyflopedagogika)
 • Praktyka pedagogiczna w zakresie specjalizacji (surdopedagogika)
 • Nauczanie uczniów słabosłyszących i niesłyszących
 • Nauczanie uczniów z zaburzeniami mowy wynikającymi z wad słuchu
 • Arteterapia w pracy z osobami z dysfunkcjami słuchu
 • Arteterapia w pracy z osobami z dysfunkcjami wzroku
 • Komunikacja z osobami z niepełnosprawnościami:
 • Polski Język Migowy
 • Fonogesty
 • System Językowo-Migowy
 • Alfabet Lorma
 • Alfabet Brailla
 • Audiodeskrypcja.