fbpx

Spotkanie w sprawie powołania koła AZS w WSPA – podsumowanie

Notatka służbowa ze spotkania w sprawie powołania koła AZS w WSPA, które odbyło się w dniu 21 maja 2024, g. 17.00 w auli 18 w WSPA

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie spotkania i przywitanie gości – dr inż. Radosław Marciniak – prof. WSPA
  2. Dwa słowa o sporcie w WSPA – dr inż. Radosław Marciniak – prof. WSPA
  3. Wystąpienie pani Prorektor dr Małgorzaty Michalskiej – Nakoniecznej – prof. WSPA
  4. Wystąpienie przedstawiciela AZS – p. Pawła Danielczuka oraz p. Rafała Walczyka.
  5. Wybór koordynatorów AZS WSPA
  6. Zapisy do AZS – wypełnianie deklaracji i współpraca AZS WSPA z AZSem Środowiskowym w Lublinie – wystąpienie p. Piotra Rejmera.
  7. Zakończenie spotkania

Ad. 1. Podpisanie listy obecności przez uczestników spotkania z WSPA, obecnych 15 osób, nie licząc prowadzących spotkanie i gości – kopia listy w załączeniu. Przywitanie uczestników i gości w imieniu gospodyni spotkania pani dr Małgorzaty Michalskiej-Nakoniecznej – prorektora WSPA. Obecni na spotkaniu goście – przedstawiciele AZS Lublin: p. Paweł Danielczuk – Prezesa Zarządu Klubu Środowiskowego AZS i p. Piotr Rejmer – Dyrektor Klubu Środowiskowego AZS Lublin oraz p. p. Rafała Walczyka – Prezesa Zarządu AZS UMCS AZS UMCS.

Ad. 2. Wystąpienie dr R. Marciniaka – informacja o sukcesach drużyn WSPA w zakresie tenisa stołowego oraz przede wszystkim w futsalu, o aktywności znaczącej postaci sportu p. Joanny Lipy – wielokrotnej mistrzyni świata, Europy i Akademickich Mistrzostw Świata w Taekwon-Do ITF zarówno indywidualnie, jak i w drużynie, a także o startach przedstawiciela WSPA w zakresie Akademickich Mistrzostw Województwa w skokach konno przez przeszkody.

Ad. 3. Wystąpienie p. dr Małgorzaty Michalskiej-Nakoniecznej na temat znaczenia sportu w życiu akademickim i w działaniach młodych i nie tylko młodych osób, a także na temat pewnych możliwości wsparcia rozwoju sportu w WSPA ze strony Uczelni.

Ad. 4. Wystąpienie p. Pawła Danielczuka na temat historii AZS i obecnego znaczenia sportu akademickiego, a także znaczącej pozycji AZS środowiskowego w Lublinie w całej strukturze AZS w Polsce.

Wystąpienie p. Rafała Walczyka na temat funkcjonowania zawodowego klubu AZS UMCS i udziału w zawodników w sporcie profesjonalnym.

Ad. 5. Wybór przedstawicieli AZS WSPA. Zgłoszono trzy osoby: Artura Matuszewskiego, Filipa Cicheckiego oraz Martynę Jabłońską – wszyscy kandydaci to studenci WSPA. Każdy przedstawił pokrótce swoją sylwetkę i wyraził zgodę na kandydowanie. Wyboru dokonano przez aklamację. Wobec braku sprzeciwu ww. osoby przyjęły na siebie obowiązki reprezentowania AZS WSPA w kontaktach z AZSem Środowiskowym, kontaktach ze studentami i pracownikami WSPA chcącymi brać udział w zawodach i przekazywaniu im informacji na temat planowanych zawodów, współpracy z władzami WSPA, a także obowiązek sformalizowania struktury AZS WSPA w okresie jednego roku (opracowanie stosownych regulaminów działania we współpracy AZSem środowiskowym w Lublinie) w celu doprowadzenia w przyszłości do stworzenia Klubu AZS WSPA.

Ad. 6. Wystąpienie p. Piotra Rejmera na temat formalności związanych z zapisami do AZS, organizacją Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego w różnych dyscyplinach, a także technicznej realizacji współpracy AZS Środowiskowego z AZS WSPA.

Ad. 7. Podziękowanie uczestnikom za przybycie i zamknięcie spotkania przez dra Radosława Marciniaka. Spotkanie zakończono o godz. 18.00.

Przewodniczący spotkania                 

Dr inż. Radosław Marciniak – prof. WSPA

Skip to content