fbpx

Deklaracja o współpracy w zakresie powołania Platformy Danych Migracyjnych dla Lublina i Lubelszczyzny

6 marca 2024 r. podpisaliśmy, wspólnie z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim, Stowarzyszeniem Homo Faber i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, deklarację o współpracy w zakresie powołania Platformy Danych Migracyjnych dla Lublina i Lubelszczyzny. Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie reprezentowała pani Rektor WSPA, dr Maria Mazur, prof. WSPA, pełniąca funkcję także jako Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do Spraw Procesów Migracyjnych i Integracji.

Platforma ta, będąca inicjatywą środowiska naukowego oraz praktyków działających na rzecz migrantów w Lublinie i województwie lubelskim, odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na rzetelne, pełne i aktualne dane, które są niezbędne do podejmowania działań w tym obszarze oraz do kształtowania lokalnej i regionalnej polityki migracyjnej.

Podpisanie deklaracji było częścią seminarium „Dwa lata pomagania i co dalej? Architektura i potencjał działań pomocowych wobec osób uciekających z Ukrainy w obliczu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Perspektywa Lublina i województwa lubelskiego”, w którym uczestniczyli również studenci WSPA, kierunku Stosunki międzynarodowe.

Skip to content