fbpx

Wojewódzka Konferencja „Kreatywność w dobie cyfryzacji” – relacja

W sobotę, 30 września 2023 roku, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie była gospodarzem Wojewódzkiej Konferencji „Kreatywność w dobie cyfryzacji”.

Organizatorami konferencji byli: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Konferencja miała na celu zaprezentowanie najnowszych trendów i narzędzi związanych z wykorzystaniem technologii cyfrowych w procesie nauczania. Dla uczestników wydarzenia przygotowano bogaty program, który obejmował warsztaty tematyczne z różnych dziedzin, pozwalając nauczycielom zdobyć praktyczne umiejętności oraz inspiracje do wprowadzania innowacji w swojej pracy dydaktycznej.

Swoją obecnością na konferencji zaszczycili nas:

 • Rektor WSPA – dr Maria Mazur, prof. WSPA
 • Dziekan kierunku Informatyka WSPA – dr inż. Michalina Gryniewicz-Jaworska
 • Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lubin dr Marcin Nowak
 • Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Krzysztof Staruch
 • Wojewoda Lubelski – Lech Sprawka
 • Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego – Bartłomiej Bałaban
 • Starszy Wizytator, Wydział Kształcenia Ogólnego, Kuratorium Oświaty w Lublinie – Marek Dudek
 • Inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urząd Miasta Lublin – Bożena Jarmuł
 • Doradca Metodyczny Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Hanna Głos
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego – dr hab. inż. Bogdan Wit
 • Prezes firmy Self Education – Przemysław Sujka
 • Właściciel firmy Poligon Studio – Roberta Miedziocha
 • Prezes Fundacji Animatorów i Twórców Kultury „TRACH” – Michał Sieńko
 • Prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie – Paweł Prokop

Patronat honorowy nad konferencją sprawowali:

 • Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka,
 • Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski,
 • Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk,
 • Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk,
 • Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Patronat technologiczny:

 • Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 • Self Education,
 • Fundacja Animatorów i Twórców Kultury „TRACH”,
 • Fundacja Inicjatyw Menedżerskich,
 • Poligon Studio,
 • Lubelska Wyżyna IT.

Patronat medialny: Radio Lublin, TVP 3.

Wojewódzka konferencja „Kreatywność w dobie cyfryzacji” stanowiła znakomitą okazję do integracji i rozwoju kadry pedagogicznej, promując nowoczesne metody nauczania i wykorzystanie technologii w edukacji. Wydarzenie z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości nauczania w regionie lubelskim oraz przygotowania uczniów do wyzwań cyfrowego świata.

MEDIA O KONFERENCJI

TVP 3 Lublin

Radio Lublin

Skip to content