fbpx
Szkolenie NGO bez barier

Zapraszamy na szkolenie „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”, skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego.

MIEJSCE SZKOLENIA:  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA), ul. Bursaki 12.

TERMIN: 12, 13, 21 i 22 września 2023 r., w godz. 10.00 – 15.00.

Liczba miejsc jest ograniczona. Na każdym etapie rekrutacji preferowane będą NGO działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami i seniorów, jak też zatrudniające osoby z niepełnosprawnościami. Brana też będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń. Na szkolenie „NGO bez barier” mogą zgłaszać się przedstawiciele organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego do 6 września 2023 r., za pośrednictwem elektronicznego Formularza zgłoszeniowego.

PROGRAM SZKOLENIA (24 godz.):
M1. Dostosowanie działalności NGO do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
M2. Wykorzystanie modelu łańcucha dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych.
M3. Regionalne partnerstwo na rzecz dostępności – perspektywa współpracy różnych sektorów.
M4. Monitorowanie działalności NGO w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dla uczestników szkolenia „NGO bez barier” przewidziano materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz zwrot kosztów dojazdu. Uzupełnieniem szkolenia stacjonarnego będzie webinarium online. Dla NGO biorących udział w szkoleniu i testowaniu standardów „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych” będzie przysługiwać doradztwo świadczone przez Ekspertów ds. dostępności w formie stacjonarnej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej online.

WIĘCEJ INFORMACJI:
www.liderzydostepnosci.pl/dostepne-ngo-ngo-bez-barier
www.flop.lublin.pl/dostepne-ngo-na-plus

KOORDYNATOR PROJEKTU:
Katarzyna Barcikowska, tel. 609 902 600, e-mail: dostepnengo@gmail.com

Szkolenie jest elementem kampanii społecznej pt. „Dostępne NGO = NGO bez barier”realizowanej w ramach projektu pt. „Dostępne NGO na PLUS”, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Skip to content