fbpx
20 lipca, 2023

Day

budzik
Drodzy Studenci! Przypominamy, że od 01.07.2023 r. do 10.09.2023 r. będzie możliwość składania podań o zmianę formy płatności. Podania złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wzór podania dostępny na naszej stronie: https://wspa.pl/student/finanse/finanse-wzory-podan/ Przypominamy, że wysokość stawek czesnego za dany rok studiów różni się w zależności od wybranej formy płatności.
Read More
Student może w każdym momencie zrezygnować ze studiów, co oznacza wypowiedzenie umowy. Rezygnacja następuje wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia studenta, pod rygorem nieważności, ze skutkiem na koniec danego miesiąca. Student jest zobowiązany złożyć w Dziekanacie wypełnioną kartę obiegową. Przypominamy, że opłata wpisowa jest zwrotna jedynie w przypadku nieuruchomienia kierunku.
Read More
Deklaracja finansowania studiów podyplomowych w WSPA w Lublinie 1. Jeżeli płatnikiem opłat studenckich będzie podmiot prowadzący działalność gospodarczą, potrzebę wstawienia faktury VAT na ten podmiot należy zgłosić w momencie podpisywania umowy do działu rekrutacji (rekrutacja@wspa.pl) i przed dokonaniem wpłaty przez ten podmiot gospodarczy oraz wypełnić dołączoną do umowy deklarację finansowania studiów. 2. Jeżeli zmiana płatnika...
Read More
Deklaracja finansowania studiów wyższych w WSPA w Lublinie 1.       Jeżeli płatnikiem opłat studenckich będzie podmiot prowadzący działalność gospodarczą, potrzebę wstawienia faktury VAT na ten podmiot należy zgłosić w momencie podpisywania umowy do działu rekrutacji (rekrutacja@wspa.pl) i przed dokonaniem wpłaty przez ten podmiot gospodarczy. 2.       Zgłoszenie potrzeby wystawienia faktury na podmiot gospodarczy należy dokonać na podstawie...
Read More
Skip to content