fbpx

Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Elektronicznych w Lublinie

Jacek Lis, dr Maria Mazur, mgr inż. Michał Tarnowski, dr inż. Michalina Gryniewicz Jaworska, dr Małgorzata Michalska-Nakonieczna

W dniu 4 kwietnia 2023 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Elektronicznych w Lublinie.

Dzięki podpisanej umowie uczniowie technikum będą mogli uczestniczyć w lekcjach prowadzonych przez wykładowców WSPA, brać aktywny udział w pracach kół studenckich oraz uczestniczyć w wydarzeniach, wykładach i prelekcjach organizowanych przez WSPA.

Uczelnia będzie wspierać przedsięwzięcia i konkursy organizowane przez Zespół Szkół Elektronicznych.

Obie instytucje chcą popularyzować wśród młodzieży naukę oraz zachęcać uczniów do dalszego kształcenia w dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych.

W spotkaniu udział wzięli:
– mgr inż. Michał Tarnowski – Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie,
– dr Maria Mazur – Rektor WSPA, 
– mgr Jacek Lis – Kanclerz WSPA,
– dr Małgorzata Michalska-Nakonieczna – Prorektor ds. ogólnych
– dr inż. Michalina Gryniewicz-Jaworska – Dziekan kierunku Informatyka.

Liczymy na inspirujące wspólne projekty.

Skip to content