fbpx

VI Międzynarodowa Konferencja „Polsko – Ukraińska Granica – szansa czy bariera rozwoju?”

plakat wydarzenia „Polsko - Ukraińska Granica - szansa czy bariera rozwoju?”

12 i 13 grudnia 2022 r. w Lublinie odbędzie się VI Międzynarodowa Konferencja „Polsko – Ukraińska Granica – szansa czy bariera rozwoju?”. Podczas konferencji podejmiemy próbę wypracowania propozycji rozwiązań w zakresie usprawnienia zarządzania granicą polsko-ukraińską wobec bieżących wyzwań.  Organizatorami wydarzenia są: Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. 

Międzynarodowa Konferencja „Polsko – Ukraińska Granica – szansa czy bariera rozwoju” już po raz szósty integruje środowiska, które  prowadzą działalność gospodarczą i wytyczają nowe obszary rozwoju polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych. To także spotkanie, podczas którego, przy udziale przedstawicieli władz centralnych i samorządowych, reprezentantów służb granicznych i celnych Polski i Ukrainy, przewoźników transportu drogowego i kolejowego oraz szeregu innych podmiotów sformułowane zostaną konkretne postulaty polepszenia obecnej sytuacji oraz wypracowania rozwiązań na przyszłe współdziałanie z Ukrainą.

Podczas 2 dni Konferencji prelegenci reprezentujący różne środowiska z Polski i Ukrainy  wystąpią w sesjach podzielonych na następujące bloki tematyczne: aspekty prawne funkcjonowania granicy i dotychczasowe doświadczenia, przepustowość zewnętrznej granicy UE, wzmocnienie efektywności służb granicznych, Polska hubem transportowo-logistycznym w handlu międzynarodowym, wyzwania w przekraczaniu granicy dla przewoźników drogowych, poprawa efektywności transportu kolejowego przez granicę polsko-ukraińską, nowe technologie w służbie granic.

Wypracowanie rozwiązań

Podczas konferencji jej uczestnicy podejmą się próby wypracowania rozwiązań obowiązujących w czasie wojny, nastawionych na maksymalne usprawnienia w zakresie przekazywania pomocy humanitarnej, realizacji obrotu towarowego zgodnie z potrzebami międzynarodowych partnerów; a także tych dotyczących wszelkich ułatwień dla przedsiębiorców z Polski i innych krajów Unii Europejskiej.

Ścieżki tematyczne konferencji

Wśród przewidywanych zagadnień wyróżniamy m.in. następujące ścieżki tematyczne: zapewnienie funkcjonowania eksportu i importu tego kraju oraz organizacji pomocy humanitarnej; przepustowość zewnętrznej granicy UE; wzmocnienie efektywności służb granicznych; usprawnienie transportu drogowego, poprawa efektywności transportu kolejowego przez granicę polsko —ukraińską; aspekty prawne funkcjonowania granicy. Temat szeroko pojmowanej granicy – infrastruktury i przepustowości przejść granicznych, kolejek,  działania służb granicznych, celnych, fitosanitarnych i weterynaryjnych, ruchu osobowego i towarowego – od lat był przedmiotem licznych debat i dyskusji. Obecnie, gdy
u naszego wschodniego sąsiada trwa okrutna wojna, kwestia granicy nabiera szczególnego znaczenia. W sytuacji, gdy dawne korytarze transportowe Ukrainy zostały częściowo zniszczone, a porty zablokowane, Polska ze względu na swoje położenie staje się swoistym hubem transportowym i logistycznym. To wyzwanie
i szansa na zintensyfikowanie współpracy w tym zakresie. Konferencja „Granica polsko-ukraińska – szansa czy bariera rozwoju?” jest platformą dla wymiany doświadczeń, opinii, prezentacji dotychczasowych rozwiązań oraz nakreślenia kierunków zmian i optymalizacji.

Więcej informacji na stronie https://pol-ukr.com/granica/?v=9b7d173b068d

Zapraszamy do udziału w konferencji.

Kontakt:

Andrzej Drozd andrzej.drozd@pol-ukr.com

Anna Bielak anna.bielak@fim.org.pl

Skip to content