fbpx

Staże i praktyki – Urząd Miasta Lublin

Od wielu lat Urząd Miasta Lublin w ramach współpracy z Uczelniami organizuje praktyki zawodowe i staże. To świetna okazja do zdobycia cennego doświadczenia zawodowego. Umożliwianie pogłębiania wiedzy, zastosowanie jej w rzeczywistych warunkach i opanowanie umiejętności zawodowych to główne cele tego projektu.

Osoby zainteresowane stażem/praktykami w Urzędzie Miasta Lublin powinny napisać podanie z prośbą o przyjęcie, opatrzone własnoręcznym podpisem.

Do podania należy dołączyć potwierdzenie otrzymania klauzuli informacyjnej i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących stażu lub praktyk.

Własnoręcznie podpisane dokumenty można dostarczyć na trzy sposoby:

  • przesyłając na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (Urząd Miasta Lublin, poprzez ePUAP)
  • za pośrednictwem poczty na adres Wydziału Organizacji Urzędu, ul. Dolna 3 Maja 5, 20-079 Lublin
  • osobiście w Wydziale Organizacji Urzędu, ul. Dolna 3 Maja 5, p. 101 (sekretariat)

Szczegółowe informacje o stażach dostępne są tutaj, a o praktykach tutaj.

Skip to content