fbpx

Współpraca z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli

W dniu 4 listopada przedstawiciele Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli podpisali porozumienie o współpracy. Dyrektor LSCDN, Pan Krzysztof Staruch oraz doradca metodyczny przedmiotów informatycznych, Pani Hanna Głos, byli gośćmi Pani Kanclerz, dr Iwony Zakrzewskiej, Pani Prorektor ds. kształcenia, dr Marii Mazur oraz Pani Dziekan kierunku Informatyka, dr inż. Michaliny Gryniewicz-Jaworskiej.

Strony porozumienia zgodnie ustaliły, że wspólne działania podejmowane przez te instytucje zakładają m.in. organizowanie wspólnych konferencji naukowych, warsztatów i szkoleń, a także publikacje naukowe. Popularyzowanie wiedzy, wymiana doświadczeń i informacji dotyczących wdrażania nowoczesnych rozwiązań posłuży przygotowaniu studentów, którzy po ukończeniu studiów rozpoczną karierę zawodową. Zaś szkolenia i warsztaty zaś będą podnosiły kompetencje i poszerzały wiedzę pracowników oświaty.

Skip to content