Oferta na obsługę prawną WSPA

Wyższa Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie podejmie współpracę z kancelarią prawną w zakresie realizacji następujących czynności:

  • udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez uczelnię (konsultacje prowadzone według ustalonego harmonogramu w siedzibie Uczelni – dyżury, porady prawne udzielane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej);
  • sporządzanie opinii prawnych;
  • przygotowanie projektów pism i innych dokumentów w zakresie świadczonych usług;
  • reprezentacja w ramach prowadzonych rokowań i negocjacji ;
  • reprezentowanie w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych,  a także wobec osób trzecich przez  profesjonalnego pełnomocnika
  • monitorowanie zmian w przepisach prawnych i informowanie o nich pracowników Uczelni;
  • interpretacje obowiązujących przepisów prawnych;
  • w  zależności  od  bieżących  potrzeb przygotowywanie projektów opinii prawnych, umów, pism, wewnętrznych aktów prawnych, pełnomocnictw.

Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail Rektoratu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie: rektorat@wspa.pl

Skip to content