Zerowy PIT dla młodych

Drodzy Studenci!

W związku z prowadzoną przez Ministerstwo Finansów kampanią informacyjną „Zerowy PIT dla młodych” zamieszczamy informację nt. tej ulgi.

Zerowy PIT dla młodych to preferencja w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwana ulgą dla młodych. Dzięki niej zarobki pracowników do 26. roku życia są zwolnione z podatku. Już teraz ponad 2 mln młodych zarabia więcej.

Ulga dotyczy każdego kto łącznie spełnia poniższe warunki:

• uzyskał przychody: z pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego,

• w momencie uzyskania tych przychodów nie ukończył 26. roku życia.

Ulga polega na zwolnieniu z PIT przychodów z pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego, uzyskanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Przychodów objętych ulgą nie wlicza się do podstawy obliczenia zaliczek na podatek w trakcie roku i do podstawy obliczenia podatku w rocznym zeznaniu podatkowym. Zasadę tę stosuje się zarówno do płatników (np. zakładów pracy, zleceniodawców), jak i podatników, którzy samodzielnie obliczają podatek (zaliczki na podatek). Stosowanie ulgi przez płatnika nie wymaga żadnych działań ze strony podatnika. Ulga dla młodych działa z mocy ustawy. Podatnik nie składa w tej sprawie żadnego oświadczenia czy wniosku swojemu płatnikowi (np. pracodawcy).

Więcej informacji: https://wspa.pl/broszura_mf_zerowy_pit_dla_mlodych_internet-2/

Skip to content