fbpx

Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2020/2021

Do 31 października 2020 r. można ubiegać się o przyznanie stypendium naukowego w ramach Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów. Stypendium może być przyznane wybitnie uzdolnionym studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich zamieszkujących na terenie Gminy Lublin, którzy spełniają kryteria przyznania świadczenia.

Wnioski  o przyznanie stypendium na dany rok akademicki należy składać w terminie do 31 października  w sekretariacie Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin ul. Narutowicza 37/39, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zasady przyznawania stypendium oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej w zakładce Program stypendialny dla studentów i doktorantów:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-studenta/

Skip to content