fbpx

Współpracujemy ze studentami z niepełnosprawnościami oraz osobami doświadczającymi kryzysów zdrowia psychicznego.

Misją Biura jest:

  • integracja osób z niepełnosprawnościami ze środowiskiem akademickim,
  • wyrównanie szans edukacyjnych,
  • likwidowanie barier społecznych, architektonicznych i mentalnościowych,
  • dostosowanie procesu dydaktycznego do studentów o różnych potrzebach, które wynikają z ich stanu zdrowia.

W czasie dyżurów udzielamy porady związanych ze studiowaniem oraz pomagamy rozwiązywać różne, indywidualne problemy. Wszystkim studentom zapewniamy dyskrecję i przyjemną atmosferę.

Na podstawie Uchwały nr 83/R/2015-2016 Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z dnia 30.08.2016 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. studentów niepełnosprawnych. Na to stanowisko powołano panią dr Małgorzatę Jedynak, który podlega bezpośrednio Rektorowi Uczelni. Pani Małgorzata jest certyfikowanym coachem ICI- Association of Coachnig Institutes,  wykładowcą akademickim  w WSPA w Lublinie, szkoleniowcem, mówcą motywacyjnym, menedżerem we własnej firmie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w szkolnictwie wyższym na stanowiskach prorektora i dziekana. Jest współautorką programów studiów podyplomowych w zakresie nauk medycznych i społecznych. Organizatorem licznych konferencji naukowo-szkoleniowych z zakresu: socjologii, psychologii, dietetyki, coachingu. Posiada naukową specjalizację w zakresie psychosocjologii i metod rozwoju osobistego, coachingu, (coachingu zdrowia, life coachingu)  problematyki niepełnosprawności, socjologii i psychologii zdrowia. Zainteresowania naukowe: psychiatria, dietetyka, psychoonkologia. Prowadzi coaching  indywidualny i grupowy, warsztaty z zakresu rozwoju osobistego, warsztaty dla kobiet i osób niepełnosprawnych: asertywność, odkrywanie swojego potencjału, zarządzanie stresem.

Do podstawowych kompetencji i obowiązków Pełnomocnika należy wspieranie wszelkich działań na rzecz pełnej integracji społecznej, aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, prowadzenie Biura ds. osób niepełnosprawnych (dyżur raz w tygodniu), prowadzenie panelu informacyjnego Biura, określanie potrzeb związanych ze studiowaniem osób niepełnosprawnych. Pełnomocnik pełni nadzór i zarządza Biurem ds. osób niepełnosprawnych (BON), którego zakres działalności określony jest w Regulaminie stanowiącym Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 83/R/2015-2016 Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych.

Dokumenty:

Zarządzenie nr 83_R_2015-2016

Regulamin BON

Załącznik do zarządzenia nr 83