Przypominamy, że ostateczny termin płatności czesnego semestralnego za semestr letni 2017/2018 to 16 lutego 2018 r. 

czw., 15-02-2018, 11:00

To nowy, innowacyjny projekt dla studentów.

Trwające sześć miesięcy płatne praktyki zawodowe odbywają się w ramach projektu pt. „Program Praktyk Zawodowych w Wyższych  Szkołach Zawodowych” realizowanego we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Projekt jest przeznaczony dla…

śr., 14-02-2018, 14:58

Szczegółowe informacje na temat warsztatu dostępne są w załączniku.

Jest to ostatni termin warsztatu.

pt., 09-02-2018, 15:54

W zakładce E-dziekanat zostały udostępnione plany zajęć na semestr letni dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Prosimy o regularne sprawdzanie harmonogramów, ponieważ mogą ulec zmianom.

pt., 09-02-2018, 15:45

Z powodu zmian w siatkach programowych studentów z roku naboru 2016 (obecny II rok) nie obowiązuje egzamin z przedmiotu Techniki decyzyjne i organizatorskie - wykład kończy się zaliczeniem bez oceny. Jednocześnie informujemy, iż wszystkie osoby realizujące różnice programowe, bądź zaliczenia warunkowe niezmiennie obowiązuje zaliczenie przedmiotu - wykładu w formie egzaminu.

śr., 07-02-2018, 11:45

Przypominamy, iż semestr letni dla studentów stacjonarnych rozpoczyna się w dniu 19.02.2018r. (poniedziałek), natomiast dla studentów niestacjonarnych rozpoczyna się w dniach 23.02.-25.02.2018r. (zj.1 piątek-niedziela).

Plany zajęć na semestr letni zostaną opublikowane w zakładce E-dziekanat w dniu 09.02.2017r.

sob., 03-02-2018, 15:28

Szczegółowe informacje na temat warsztatu dostępne są w załączniku.

W razie braku możliwości uczestnictwa w zaplanowanym terminie, prosimy o pozostawienie stosownej informacji w dziekanacie.

Ostatni termin warsztatu to: 17 - 18.02.2018r.

śr., 31-01-2018, 12:42

W załączeniu terminarz

wt., 30-01-2018, 11:50

W załączeniu terminarz zaliczeń i egzaminów.

wt., 30-01-2018, 11:49

Terminarz w załączniku.

Przypominamy, iż obecność na Seminariach jest obowiązkowa.

wt., 30-01-2018, 11:48

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 01 – 11 lutego 2018 roku zostanie uruchomiony system zapisów do promotorów dla studentów III roku studiów inżynierskich stacjonarnych i niestacjonarnych. System będzie aktywny od dnia 01 lutego od godziny 24.00.

Zapisy na poszczególnych kierunkach będą odbywały się zgodnie z harmonogramem:
01 – 04 luty 2018 roku kierunek INFORMATYKA (01.02 od…

wt., 30-01-2018, 11:47

Wnioski o przyznanie stypendium na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 oraz oświadczenia o braku zmiany sytuacji materialnej rodziny studenta (zał. nr 17) będą przyjmowane w dniach 24.01. – 15.02.2018 r.
w pok. 312 wg załączonego harmonogramu.

wt., 30-01-2018, 11:46

Przypominamy, że ostateczny termin płatności czesnego semestralnego za semestr letni 2017/2018 to
16 lutego 2018 r.

wt., 30-01-2018, 11:46

Szczegółowe informacje na temat warsztatu dostępne są w załączniku.

Przypominamy, że jest to ostatni termin warsztatu z Umiejętności społecznych: Konflikt grupowy. Osoby, które nie mogły uczestniczyć we wcześniejszych grupach i chciałyby uczestniczyć w IV terminie, proszone są o pozostawienie stosownej informacji w Dziekanacie.

wt., 30-01-2018, 11:45

Dnia 31 stycznia upływa termin złożenia prac dyplomowych na studiach inżynierskich. Wszystkie osoby, które nie ukończyły prac, zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych WSPA w Lublinie, mają możliwość złożenia uzasadnionego wniosku do Dziekana Wydziału Nauk Technicznych o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej do dnia 30 kwietnia, bądź za pismeną zgodą promotora do dnia 30 czerwca br.

wt., 30-01-2018, 11:45

Terminarz egzaminów dyplomowych w załączniku.

wt., 30-01-2018, 11:44

Informujemy, iż Dział rozliczeń rozliczeń finansowych ze studentami będzie nieczynny w dniach: 22.12.2017 r. - 08.01.2018 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

wt., 30-01-2018, 11:43

Wszystkie osoby, które decyzją Dziekan Wydziału Nauk Społecznych otrzymały zgodę na przedłużnie terminu składania pracy dyplomowej do dnia 31 grudnia 2017 r. będą mogły dostraczyć podpisane przez promotorów prace ostatecznie w dniach 03 - 05 stycznia 2018 r. w godzinach otwarcia Dziekanatu.

Przypominamy, iż termin składania prac dla studentów studiów inżynierskich (VII semestr) upływa…

wt., 30-01-2018, 11:42

Uprzejmie informujemy, iż w okresie świątecznym dziekanat jest czynny wg godzin pracy zamieszczonych poniżej.

Środa (20.12.2017r.) - 08.00 - 15.00

Czwartek (21.12.2017r.) - 08.00 - 15.00

Piątek (22.12.2017r.) - Wtorek (02.01.2018r.) - dziekanat nieczynny

Środa (03.01.2018r.) - 08.00 - 15.00

Czwartek (04.01.2018r.) - 08.00 - 15.00

Piątek (05.01.2018r…

wt., 30-01-2018, 11:42

Terminarz w załączniku.

wt., 30-01-2018, 11:42

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14.12.2017r. (czwartek) dziekanat będzie czynny w godz. 8:00 - 13:00 w związku ze spotkaniem świątecznym dla studentów i pracowników.

wt., 30-01-2018, 11:41

Szczegółowe informacje na temat warsztatu dostępne są w załączniku.

W razie braku możliwości uczestnictwa w zaplanowanym terminie, prosimy o pozostawienie stosownej informacji w dziekanacie.

Ostatni termin warsztatu to: 20. - 21.01.2018r.

wt., 30-01-2018, 11:41

Decyzje stypendialne dotyczące przyznanej pomocy materialnej na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 będą wydawane w pok. 312 (III piętro) zgodnie z poniższym harmonogramem:

- dla studentów studiów stacjonarnych:

od dn. 12.12.2017 r. w godz. 10:00-14:30

- dla studentów studiów niestacjonarnych:

sobota 09.12.2017 r. w godz. 9:00-14:00

sobota 16.12…

wt., 30-01-2018, 11:40

Informujemy, iż wykład z przedmiotów BHP, BHP i ergonomia oraz Ergonomia i BHP został udostępniony dla Państwa na platformie internetowej w domenie puw.wspa.pl

Login i hasło do platformy https://puw.wspa.pl zostały przesłane Państwu na maile w domenie @wspa.edu.pl. Prosimy o spradzenie maili w portalu Office 365.

Poniżej znajduje się link z…

wt., 30-01-2018, 11:40

Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ustanawia dzień 8 stycznia 2018 roku dniem rektorskim, wolnym od zajęć dydaktycznych.

wt., 30-01-2018, 11:39

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy lub macie Państwo jakieś pytania można skontaktować się z Pełnomocnikiem Rektora ds. osób niepełnosprawnych z Panią dr Małgorzatą Jedynak.

Można to zrobić :
drogą mailową: malgorzatajedynak1@gmail.com
lub osobiście: podczas dyżuru we wtorki w godzinach 10.45 – 11.30 (pokój wykładowców)…

wt., 30-01-2018, 11:38

Informujemy, że został utworzony dostęp do Portalu Office 365 dla studentów I roku.

Poniżej znajduje się link z informacjami o logowaniu się do Portalu Office 365

https://wspa.pl/pl/2017/10/10/bezplatny-microsoft-office-dla-…

Szczegółowe informacje na temat warsztatu dostępne są w załączniku.

W razie braku możliwości uczestnictwa w zaplanowanym terminie, prosimy o wybranie jednego z kolejnych terminów warsztatu oraz pozostawienie stosownej informacji w dziekanacie.

Pozostałe terminy warsztatu to: 03 - 04.02.2018r. oraz 17 - 18.02.2018r.

wt., 30-01-2018, 11:38

UWAGA STUDENCI!!!!!

ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO!!!!

Od dnia 25.11.2017r. płatności należy dokonywać na rachunek bankowy:

Bank Pekao S.A., nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380.

W tytule przelewu podajemy: imię i nazwisko, pesel, kierunek studiów, rok i tryb (dzienne lub zaoczne), opłata tytułem (opłata wpisowa; czesne; opłata za legitymację studencką).

wt., 30-01-2018, 11:37

Szczegółowe informacje na temat warsztatu dostępne są w załączniku.

W razie braku możliwości uczestnictwa w zaplanowanym terminie, prosimy o wybranie jednego z kolejnych terminów warsztatu oraz pozostawienie stosownej informacji w dziekanacie.

Pozostałe terminy warsztatu to: 16. - 17.12.2017r., 20. - 21.01.2018r.

wt., 30-01-2018, 11:37

Termin składania prac dyplomowych (dla wszystkich osób, którym termin upływa dnia 31.10.17 r.) został przesunięty do dnia 5 listopada 2017 roku.

wt., 30-01-2018, 11:36

Szczegółowe informacje na temat warsztatu dostępne są w załączniku.

W razie braku możliwości uczestnictwa w zaplanowanym terminie, prosimy o wybranie jednego z kolejnych terminów warsztatu oraz pozostawienie stosownej informacji w dziekanacie.

Pozostałe terminy warsztatu to: 02 - 03.12.2017r., 03 - 04.02.2018r. oraz 17 - 18.02.2018r.

wt., 30-01-2018, 11:34

W dniu dzisiejszym (16.10.2017 rok) został udostępniony Wirtualny Indeks dla części kierunków. Z przyczyn technicznych udostępnianie Wirtualnego Indeksu nastąpi etapami.

Prosimy o bieżące sprawdzanie czy został Państwu udostępniony Wirtualny Indeks.

Za utrudnienia przepraszamy.

wt., 30-01-2018, 11:34

Informujemy, że do dnia 31 października 2017 r. można składać wnioski w ramach programu „Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów”, mającego na celu wspieranie wybitnie uzdolnionych studentów i doktorantów zamieszkałych na terenie Gminy Lublin, którzy prowadzą działalność naukową lub artystyczną mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w…

wt., 30-01-2018, 11:34

Informujemy, że wykład on-line z BHP będzie realizowany poprzez platformę internetową. Zostaną Państwo poinformowani o dostępie do platformy oraz o terminie umieszczenia wykładu na platformie.

wt., 30-01-2018, 11:33

Więcej informacji w załączniku.

wt., 30-01-2018, 11:33

Podział na grupy laboratoryjne jest następujący:

Gr I - A - L

Gr II - M - Ż

wt., 30-01-2018, 11:32

Szczegółowe informacje na temat warsztatu dostępne są w załączniku.

W razie braku możliwości uczestnictwa w zaplanowanym terminie, prosimy o wybranie jednego z kolejnych terminów warsztatu oraz pozostawienie stosownej informacji w dziekanacie.

Pozostałe terminy warsztatu to: 18. - 19.11.2017r., 16. - 17.12.2017r., 20. - 21.01.2018r.

wt., 30-01-2018, 11:31

Podział na grupy laboratoryjne jest następujący:

Gr I - A - J

Gr II - K - Ż

wt., 30-01-2018, 11:30