fbpx
Studia licencjackie

ADMINISTRACJA

 

Kierunek uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” w ramach VI edycji Ogólnopolskiego programu Akredytacji Kierunku Studiów „Studia z Przyszłością”

Misja kierunku

Administracja w WSPA to innowacyjny program nauki, który polega na odchodzeniu od tradycyjnego administrowania i przechodzeniu do zarządzania polegającego na osiąganiu określonych rezultatów. Nowy sposób zarządzania publicznego to orientowanie administracji publicznej na obywatela – klienta i upodabnianie się sektora publicznego do sektora biznesu.

Rekrutacja

Przedmioty wymagane na maturze w procesie rekrutacji do WSPA w Lublinie:

 • język obcy nowożytny– preferowany język angielski (część pisemna) oraz:
 • jeden z następujących przedmiotów: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka lub historia (część pisemna)

W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Dla kogo?

 • Jeśli chcesz mieć realny wpływ na kształtowanie rzeczywistości w administracji publicznej;
 • Jeśli chcesz kreować administrację przedsiębiorczą i nowatorskie pomysły;
 • Jeśli chcesz zostać skutecznym liderem w zmieniającej się administracji;
 • Jeśli chcesz współdziałać na rzecz rozwoju regionu i społeczności lokalnej.

Dlaczego WSPA?

 • Zajęcia prowadzone są przez praktyków, liderów nowoczesnego administrowania – pracowników urzędów miast, gmin, radców prawnych.
 • Nasz program studiów dostosowany jest do potrzeb nowoczesnej administracji i tworzony przy udziale Partnerów Technologicznych.
 • Większość zajęć to zajęcia praktyczne, które przygotowują studentów do wejścia na rynek pracy już z umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi niezbędnymi do bycia na nim liderem.

Kariera

Przygotujemy Cię do roli:
 • Lidera administracji publicznej – rządowej i samorządowej.
 • Urzędnika nastawionego na działanie na rzecz rozwoju i współpracy z mieszkańcami, przedsiębiorcami i podmiotami administracji publicznej.
 • Menadżera gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich jednostek administracyjnych (szkół, szpitali, jednostek kultury).
 • Wykwalifikowanego specjalisty zarządzającego jednostkami samorządu terytorialnego.

Dodatkowo

 • W 2022 roku uruchomiliśmy Szkołę Nowej Administracji, która jest odpowiedzią na zmieniające się relacje administracji publicznej względem obywateli. Swoich studentów uczymy, że administracja nie może być opresyjna, ale wrażliwa i otwarta na potrzeby mieszkańców. Wykorzystanie stosowanej w Urzędzie Miasta Lublin strategii zarządzania jest źródłem potencjału rozwojowego, tendencją postępową, zdolnością uzyskiwania przewagi konkurencyjnej, elastycznością i umiejętnością dostosowania się do uwarunkowań polityczno-gospodarczych.

Najważniejsze informacje

 • Poziom: studia licencjackie
 • Czas trwania: 3 lata
 • Uzyskany tytuł: licencjat
 • Maksymalna wysokość stypendium: 2 430 zł
 • Dostępne tryby studiowania: online (przy pomocy metod i technik na odległość)

Specjalności

Nowoczesna administracja

Jeśli wybierzesz tę specjalność, to:

 • zdobędziesz wiedzę, kompetencje i umiejętności z zakresu kierowania w administracji publicznej, zatrudniania w tej administracji, systemu podatkowego, jak również finansów samorządowych;
 • wyposażymy cię w kompetencje prawne, osobowościowe i społeczne, niezbędne nie tylko do podjęcia pracy w strukturach administracji publicznej, ale również do prawidłowego zarządzania strategicznego i budowania relacji;
 • zostaniesz przygotowany do podjęcia pracy urzędniczej w różnych w organach administracji publicznej, w tym administracji rządowej i samorządowej.

Smart city i smart village

Jeśli wybierzesz tę specjalność, to:

 • zdobędziesz umiejętności związane z obsługą, wsparciem i innowacyjnym rozwojem inteligentnych obszarów miejskich i gmin;
 • poznasz globalne trendy w rozwoju nowoczesnych miast i gmin, a także koncepcje „Smart city” i „Smart village” we współczesnym świecie;
 • poznasz specjalistów, którzy w praktyce zajmują się kształtowaniem i innowacyjnym rozwojem inteligentnych miast i gmin.
 • zostaniesz przygotowany do podjęcia pracy urzędniczej w różnych w organach administracji publicznej, w tym administracji rządowej i samorządowej.

Partnerzy kierunku

Studia online

 • Płatność miesięczna: 470 zł
 • Płatność semestralna: 2 350 zł
 • Płatność roczna: 4 700 zł

  

UWAGA!

Na studiach online zajęcia prowadzone są dwutorowo:

 • stacjonarnie w siedzibie Uczelni – na obowiązkowych 4-5 zjazdach (w zależności od kierunku) w terminach przewidzianych w planie. Na zjeździe stacjonarnym odbywają się zajęcia praktyczne (ćwiczenia, warsztaty, projekty, laboratoria). Zajęcia mogą odbywać się od piątku do niedzieli. Ilość zajęć, które muszą odbyć się na terenie uczelni, wynika z obowiązujących przepisów prawnych.
 • zdalnie poprzez platformę zdalnego nauczania – na 2-3 zjazdach (w zależności od kierunku) w terminach przewidzianych w planie. Dodatkowo wykłady są do odtworzenia w dogodnym dla studenta momencie podczas trwania semestru.

Szczegóły dotyczące studiów niestacjonarnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online)

Nie czekaj i sprawdź plan kierunku już teraz!

administracja urzędniczka
Skip to content