fbpx

Fotorelacja z Konferencji Hybrydowej pt. „Zarządzanie edukacją zdalną – szanse i wyzwania”

Międzynarodowa Konferencja Hybrydowa pt. „Zarządzanie edukacją zdalną – szanse i wyzwania” za nami.

Podczas konferencji omówiono zagadnienia związane z zarządzaniem edukacją zdalną. Przybliżono szereg wyzwań, jakie stanęły przed administracyjną organizacją funkcjonowania uczelni (obieg dokumentów, organizacja zajęć, komunikacja ze studentami oraz wykładowcami), spowodowanych koniecznością reorganizacji procesu kształcenia, dodatkowymi metodami i narzędziami rozpoznawania i odpowiadania na potrzeby studentów, innymi sposobami realizacji międzynarodowych aktywności uczelni.

Ostatnim punktem konferencji była dyskusja – czy nauczanie zdalne może zastąpić tradycyjne studia – moderowana przez p. Jacka Lisa, Kanclerza WSPA. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele uczelni wyższych:
·        dr Małgorzata Michalska-Nakonieczna – Prorektor ds. Ogólnych WSPA,
·        prof. dr hab. Dorota Kołodyńska – Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS,
·        dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL – Prorektor ds. kształcenia KUL,
·        dr inż. Michał Charlak – Prodziekan ds. studenckich Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej,
·        Gnel Rattha, Ph.D – Rektor Angkor University w Kambodży.

Konferencja “Zarządzanie edukacją zdalną – szanse i wyzwania”  jest realizowana w ramach projektu „Zarządzanie w czasie kryzysu” finansowanego z Programu EDUKACJA

Skip to content