fbpx

Samorządy wobec wyzwań współczesności – RELACJA

Konferencja Naukowa „Samorządy wobec wyzwań współczesności” za nami! Była to już druga tego typu konferencja organizowana przez kierunek Administracja WSPA.

Podczas konferencji w siedzibie WSPA gościliśmy osoby zainteresowane tematyką partycypacyjnego modelu zarządzania miastem. Dyskusji poddano kwestie odnoszące się do aspektów ekonomicznych oraz społecznych, aktualnych kierunków rozwoju zarządzania obszarami miejskimi, a także zagadnień związanych z ochroną środowiska w samorządach.

Konferencja została objęta Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz Patronatem honorowym Prezydenta Miasta Lublin dr Krzysztofa Żuka.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Polskie Radio Lublin.

Celem Konferencji była identyfikacja i analiza działań realizowanych przez urzędy z terenu województwa lubelskiego. Spotkanie było także okazją do podsumowania metod i narzędzi wykorzystywanych do innowacyjnego gospodarowania w jednostkach samorządu terytorialnego.

Konferencja była podzielona na trzy panele. Sesja otwierająca konferencję miała formę debaty ekspertów, w której uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządowych z terenu Lubelszczyzny: p. Tomasz Marzęda – starosta lubartowski, p. Marcin Dmowski – Zastępca Burmistrza miasta Świdnik, p. dr Marcin Nowak – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin, a także Dyrektor DWEFRR p. Robert Chmura i p. Janusz Bodziacki – Dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. W sesji zostały poruszone takie tematy jak: sposoby walki jednostek samorządu terytorialnego z inflacją, metody poszukiwania oszczędności oraz ochrona inwestycji publicznych.

Panel I dotyczył sytuacji kryzysowych, z którymi borykają się jednostki samorządu terytorialnego. W panelu tym swoje prelekcje wygłosili przedstawiciele nauki: prof. dr hab. Andrzej Piasecki (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Marek Bielecki (Akademia Sztuki Wojennej), dr Krzysztof Pyter (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji).

Panel II dotyczył zagadnień związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska w samorządach. W panelu tym wystąpili specjaliści zajmujący się zagadnieniami ochrony środowiska, a także przedstawiciel Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych: dr Piotr Dragan – Wójt Gminy Wisznice oraz Wiceprzewodniczący Związku Gmin Lubelszczyzny, Monika Kłos – nauczyciel akademicki WSPA, Pracownik Urzędu Miasta Lublin, Michał Zieliński – Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych oraz Grzegorz Szacoń – Prezes Zakładu Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi w Bełżycach sp. z o.o.

Dziękujemy Partnerom za wkład włożony w organizację Konferencji:

  • Fundacja Inicjatyw Menadżerskich
  • Lokalna Grupa Działania Kraina Wokół Lublina
  • Związek Gmin Lubelszczyzny

O konferencji w „Poranku między Wisłą a Bugiem” opowiadali dr Maria Mazur – Rektor WSPA i Paweł Prokop – Prezes Fundacji Inicjatyw Menadżerskich. Link do odcinka TUTAJ.

Konferencja odbyła się w trybie hybrydowym. Liczne grono samorządowców uczestniczyło w niej online.

Skip to content