fbpx

Konferencja Naukowa „Samorządy wobec wyzwań współczesności”

Serdecznie zapraszamy na Konferencję Naukową „Samorządy wobec wyzwań współczesności”

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym w dniu 26.05.2023 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Tematyka Konferencji dotyczy zagadnień związanych z partycypacyjnym modelem zarządzania miastem. Pragniemy poddać dyskusji kwestie odnoszące się do aspektów ekonomicznych oraz społecznych, aktualnych kierunków rozwoju zarządzania obszarami miejskimi, a także zagadnień związanych z ochroną środowiska w samorządach.

Celem Konferencji jest identyfikacja i analiza działań realizowanych przez urzędy z terenu województwa lubelskiego. Spotkanie będzie okazją do podsumowania metod i narzędzi wykorzystywanych do innowacyjnego gospodarowania w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wyrażając przekonanie, iż problem nowoczesnego zarządzania zasobami miejskimi dotyczy całego społeczeństwa i wszystkich ośrodków miejskich, pragniemy zaprosić do dialogu wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Żywimy nadzieję, iż organizowana przez nas Konferencja będzie świetną okazją do wymiany poglądów, a także nawiązania nowych kontaktów.

Konferencja została podzielona na trzy panele. Sesja otwierająca konferencję będzie miała formę debaty ekspertów, w której uczestniczyć będzie Wicemarszałek Województwa Lubelskiego p. Michał Mulawa, a także przedstawiciele jednostek samorządowych z terenu Lubelszczyzny. W sesji zostaną poruszone tak ważne tematy, jak: sposoby walki jednostek samorządu terytorialnego
z inflacją, metod poszukiwania oszczędności, czy też ochrony inwestycji publicznych.

Panel I  – dotyczyć będzie sytuacji kryzysowych, z którymi borykają się jednostki samorządu terytorialnego. W panelu tym swoje prelekcje wygłoszą przedstawiciele nauki.

Panel II – dotyczyć będzie zagadnień związanych z szerokopojętą ochroną środowiska
w samorządach. W panelu tym wystąpią specjaliści zajmujący się zagadnieniami ochrony środowiska, a także przedstawiciel Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Link do wydarzenia: https://fb.me/e/2ACrUT4H9

Skip to content