fbpx

Uroczyste otwarcie Niepublicznego Przedszkola Akademickiego w Kraśniku Wyspa Malucha

Niepubliczne Przedszkole Akademickie w Kraśniku „Wyspa Malucha” oficjalnie otwarte!
Wczoraj, 24 kwietnia, nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi, poświęcenie przedszkola i oprowadzanie zaproszonych gości po budynku.
Uroczystość odbyła się z udziałem Pana Krzysztofa Babisza – Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kraśnik, Pana Mirosława Chapskiego – Wójta Gminy Kraśnik, Pani Doroty Dziewy z Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pań Dyrektorek okolicznych żłobków, Władz WSPA oraz osób zaangażowanych w utworzenie i funkcjonowanie nowego przedszkola.
Wstęgę przecięli:
☑dr Maria Mazur – Rektor WSPA
☑Pan Jacek Lis – Kanclerz WSPA
☑Pan Krzysztof Babisz – Kierownik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kraśnik
☑Pani Izabela Czechowska – Dyrektor Przedszkola Prywatnego Martynka i Przedszkola Wyspa Malucha
☑ Przedszkolak Antoś.
Następnie wysłuchaliśmy przemówień, w których przedstawiono założenia funkcjonowania przedszkola, podziękowano za dotychczasową współpracę oraz zapewniono o dalszej chęci pomocy w rozwoju placówki.
Zgromadzeni goście zwiedzili także budynek przedszkola i zapoznali się z dziećmi uczęszczającymi do Wyspy Malucha.
 
Przedszkole utworzone zostało w ramach projektu „Czas na przedszkole” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 12.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W ofercie przedszkola są innowacyjne pomoce dydaktyczne, np. magiczny dywan, publikacje, gry mające na celu rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci. Dzieci mają możliwość korzystania z dodatkowych zajęć (angielski, zajęcia gimnastyczne, w tym korekcyjno-kompensacyjne), które będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem.
 
Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ.
Skip to content