fbpx

WOJEWÓDZKA KONFERENCJA „KREATYWNOŚĆ W DOBIE CYFRYZACJI”

WOJEWÓDZKA KONFERENCJA "KREATYWNOŚĆ W DOBIE CYFRYZACJI"

W dniach 01-02.10.2022 roku w gmachu WSPA odbyła się Wojewódzka Konferencja dla dyrektorów szkół i nauczycieli ‘Kreatywność w dobie cyfryzacji”. 

W konferencji wzięli udział organizatorzy wydarzenia:

 • Kanclerz WSPA – Pan Jacek Lis
 • Prorektor ds. ogólnych WSPA – Pani dr Małgorzata Michalska-Nakonieczna
 • Dziekan kierunku Informatyka WSPA – Pani dr inż. Michalina Gryniewicz-Jaworska
 • Wicedyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  – Pan Jacek Misiuk oraz
 • Doradca metodyczny Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Pani Hanna Głos.

W konferencji więzi udział zaproszeni goście:

 • Wicekurator oświaty Pan Mirosław Wójcik
 • Z-ca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Pan Mirosław Jarosiński
 • Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego Pani Renata Skrzypa
 • Prezes Wydawnictwa Migra Sp. z o.o.  Pani  Katarzyna Koba – Gołaszewska
 • Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji Cyfrowej Pani Anna Świć
 • Prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie – Pan Paweł Prokop
 • Właściciel firmy Poligon Studio Pan Robert Miedziocha
 • Prezes firmy Pyramid Games  Pan Jacek Wyszyński.

Podczas konferencji nauczyciele doskonalili wiedzę z zakresu sposobów aktywizacji uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz możliwości zaangażowania uczniów w różnego rodzaju projekty umożliwiające rozwijanie ich kreatywności. Było to możliwe dzięki uczestnictwu w warsztatach:

 • Design thinking,
 • Projektowanie webinariów,
 • Problem based learning,
 • Tworzenie grafiki na potrzeby gier komputerowych,
 • Aplikacje wspomagające aktywizowanie pracy uczniów,
 • Przygotowanie modelu 3D do druku i praktyczne zasady dotyczące druku 3D,
 • Praktyczne aspekty kreatywnej edukacji ekologicznej.

Serdecznie dziękujemy współorganizatorom oraz wszystkim uczestnikom wydarzenia!

Skip to content