fbpx

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, iż Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie po raz kolejny została wyróżniona certyfikatem ,,Uczelnia Liderów 2022″. Akredytację w konkursie otrzymują szkoły wyższe wykazujące się m. in. działaniami zorientowanymi na kształcenie liderów społecznych oraz efektywną edukację praktyczną studentów. Komisja oceniła WSPA jako instytucje akademicką kształcącą absolwentów otwartych na zmiany, przygotowanych do efektywnego realizowania własnych celów zawodowych w warunkach gospodarki wiedzy. Dzięki współpracy z partnerami technologicznymi oraz środowiskiem gospodarczym i społecznym nasza uczelnia sukcesywnie realizujemy te ideę.

Uczelnia otrzymała nagrody w kategorii:
– Znak Jakości „Uczelnia Liderów 2022″.
– Certyfikat Złoty – otrzymują go uczelnie, które po raz szósty uzyskają certyfikat „Uczelnia Liderów”.
Wyróżnienie Nadzwyczajne „Obywatelska Uczelnia” – otrzymują je uczelnie, wykazujące się szczególnymi osiągnięciami i aktywną działalnością w obszarze społecznej odpowiedzialności uczelni, kreowania wśród studentów postaw obywatelskich, prospołecznych i prodemokratycznych.

Certyfikaty podczas oficjalnej gali finałowej 12. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” w Warszawie, odebrała Kanclerz WSPA dr Agnieszka Łukasiewicz oraz Dziekan kierunku Informatyka dr Michalina Gryniewicz – Jaworska.

Skip to content