fbpx

Nowi Sygnatariusze Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

W dniu 2 czerwca przedstawiciele środowiska akademickiego i biznesu oraz wszyscy zainteresowani uczestniczyli w Konferencji o Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (SOU). Organizatorem było Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. Tematem spotkania były „Doświadczenia, praktyki i wyzwania społecznej odpowiedzialności uczelni”. Do grona sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni dołączyły kolejne szkoły wyższe.

Z ramienia naszej uczelni podpis złożyła dr Małgorzata Michalska-Nakonieczna, pełnomocnik rektora ds. kształcenia.

Sygnatariusz odpowiedzialności
Sygnatariusz odpowiedzialności
Prelegent przemawia na konferencji
Prelegent przemawia na konferencji
Uczestnicy konferencji
Uczestnicy konferencji
konferencja z publicznością
konferencja z publicznością
przemówienie
przemówienie
konferencja
konferencja

Podczas konferencji rozmawiano o Deklaracji SOU, efektach działania Grupy roboczej ds. SOU oraz zaprezentowano przykłady wdrażania zasad SOU zebrane w trzech katalogach dobrych praktyk publikowanych przez MFiPR od 2019 r. Swoją premierę miał również Katalog Dobrych Praktyk Uczelni za rok 2021.

W panelu Rektorów reprezentujących uczelnie dyskutowano o doświadczenia płynących z kilku lat wdrażania zasad Deklaracji SOU w praktyce. Społeczna odpowiedzialność uczelni to także współpraca nauki z biznesem oraz kształcenie przyszłych liderów biznesu. Dlatego podczas konferencji nie zabrakło tych wątków w rozmowie na temat odpowiedzialności przedsiębiorstw w zakresie nauki i rozwoju technologii.

Do grona sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni dołączyło kolejnych 77 uczelni z całej Polski. Dzięki temu łączna liczba sygnatariuszy Deklaracji SOU w latach 2017, 2019 i 2022 r. wynosi 160 uczelni.

Konferencja w formule hybrydowej jest dostępna na kanale MFiPR na YouTube. Paneliści oraz nowi sygnatariusze Deklaracji SOU wzięli udział w konferencji osobiście w siedzibie MFiPR w Warszawie.

Skip to content