fbpx
Kształcenie Specjalistyczne

Specjalista projektowania wnętrz

Kształcenie specjalistyczne dla osób z maturą i bez matury

Studiuj od 450 zł

Zapraszamy osoby, które chcą odnaleźć się w jednym z najbardziej obecnie poszukiwanych na ryku pracy zawodów. Specjalistą w zakresie projektowania wnętrz mogą zostać osoby, które chcą rozwijać swoją kreatywność, mają twórczy potencjał i chcą zdobyć intratny zawód.

Uwaga! W procesie rekrutacji matura nie jest wymagana.
Cel nauki specjalistycznej

Absolwent będzie posiadał umiejętności niezbędne do funkcjonowania w zawodzie projektanta wnętrz. Nauczanie na kierunku jest prowadzone w trybie praktycznym, z zaangażowaniem studenta, przez specjalistów pracujących w firmach z branży. Tematyka zajęć ujęta jest w trzy bloki: zajęcia rozwijające osobowość twórczą i kreatywność, zajęcia z projektowania wnętrz, również w programach komputerowych i zajęcia wspomagające przedsiębiorczość i umiejętność odnalezienia się na rynku pracy. Po ukończeniu nauki absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędną do projektowania wnętrz różnego przeznaczenia, z zastosowaniem właściwych technologii, zasad estetyki, ergonomii i funkcjonalności. Będzie mógł podjąć pracę w firmach zatrudniających projektantów wnętrz lub rozpocząć własną działalność.

Czas nauki

3 semestry.

Tryb kształcenia
  • niestacjonarny
Dokumenty rekrutacyjne
  • ukończone liceum/technikum lub szkoła policealna, albo
  • ukończona branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie, lub
  • świadectwo dojrzałości
Warunki ukończenia kształcenia

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie.

Dokument ukończenia kształcenia

W przypadku dostarczenia świadectwa dojrzałości w czasie trwania kształcenia, uczestnik otrzyma:

  • świadectwo dyplomowanego specjalisty albo
  • świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa

W przypadku braku świadectwa dojrzałości uczestnik otrzyma:

  • Certyfikat o ukończeniu kształcenia specjalistycznego
Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram kształcenia zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Informacje o kierunku
Czesne

Nauka w systemie kształcenia specjalistycznego trwa 3 semestry, po których absolwent otrzyma tytuł specjalisty projektowania wnętrz.

Absolwent nauczania specjalistycznego kierunku projektowania wnętrz będzie przygotowany do twórczej pracy w dziedzinie projektowania wnętrz. Zdobędzie wiedzę z zakresu sztuk pięknych, estetyki, ergonomii, ale przede wszystkim z praktyki projektowania wnętrz, architektury i budownictwa oraz projektowania komputerowego (uczelnia zapewnia słuchaczom bezpłatny dostęp do programów projektowych). Będzie znał przepisy prawa budowlanego, prawa autorskiego i etyki zawodowej. Pozna zasady ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i projektowego w Polsce. Ponadto zdobędzie wiedzę ogólną i szczegółową stanowiącą podstawę wyuczonego zawodu, uzyskując umiejętności twórczego myślenia, rozwiązywania napotkanych problemów oraz prowadzenia własnego przedsięwzięcia w sposób sprawny i dobrze zorganizowany.

Dotyczy trybu niestacjonarnego:

Płatność miesięczna: 450 zł
Opłata semestralna: 2 250 zł
Opłata roczna: 4 500 zł

Nie czekaj i sprawdz plan kierunku już teraz!

Skip to content