fbpx
migranci

Tag

6 marca 2024 r. podpisaliśmy, wspólnie z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim, Stowarzyszeniem Homo Faber i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, deklarację o współpracy w zakresie powołania Platformy Danych Migracyjnych dla Lublina i Lubelszczyzny. Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie reprezentowała pani Rektor WSPA, dr Maria Mazur, prof. WSPA, pełniąca funkcję także jako Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego...
Read More
Skip to content