fbpx

Porozumienie o współpracy z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Mamy przyjemność ogłosić, że 08.09.2023 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie a Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Wykładowcy i studenci Architektury, Projektowania wnętrz i studiów podyplomowych – Handel dziełami sztuki – będą mieli możliwość nauki w oparciu o doskonałe zaplecze dydaktyczne. Współpraca dotyczy bilateralnego wsparcia merytorycznego, organizacji wspólnych wydarzeń, szkoleń, wystaw i plenerów.

W podpisaniu porozumienia o współpracy wzięli udział: dr Maria Mazur – Rektor WSPA, dr Małgorzata Michalska-Nakonieczna – Prorektor ds. ogólnych WSPA, Pan Jerzy Dębski – Dyrektor Muzeum i Pan Sławomir Grzechnik – Zastępca Dyrektora.

Skip to content