fbpx

PROMOCJA dla Kandydatów na studia wyższe

Zgodnie z Zarządzeniem nr 80/K/WSPA/2022-2023 Kanclerza Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z dnia 30 czerwca 2023 r. ogłaszamy promocję dla kandydatów na studia wyższe w WSPA w roku akademickim 2023/2024.

Zwolnienie z opłaty wpisowej oraz opłaty rekrutacyjnej – dotyczy kandydatów, którzy:

  • w terminie od 01 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023 r. złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia wyższe w WSPA
  • złożyli dokumenty i zostali zakwalifikowani na studia wyższe w okresie od 01 maja do 30 czerwca 2023 r. Uwaga: opłata rekrutacyjna 150 zł i opłata wpisowa 100 zł (obowiązująca na kierunkach Architektura lub Projektowanie wnętrz) oraz opłata rekrutacyjna 85 zł, oraz opłata wpisowa 165 zł (obowiązująca na wszystkich pozostałych kierunkach studiów wyższych), automatycznie zostaną zaliczone na poczet czesnego za I semestr studiów. W przypadku rezygnacji ze studiów opłata wpisowa oraz opłata rekrutacyjna w pełnej wysokości nie podlegają zwrotowi. Jeżeli wybrany kierunek lub tryb studiów nie zostanie uruchomiony, opłata wpisowa oraz opłata rekrutacyjna w pełnej wysokości podlega zwrotowi.

Oferta promocyjna łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Skip to content