fbpx

Dofinansowania dla Studentów z Niepełnosprawnościami

Drodzy Studenci! Ruszył nabór wniosków o wsparcie indywidualne ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Poniżej znajdziecie informacje i niezbędne linki. Prosimy szczególnie zwrócić uwagę na moduł II, który dzięki Programowi Aktywny Samorząd, daje możliwość dofinansowania do studiów.

Informujemy także, iż pomimo, że 31 marca 2023 r. upłynął termin składania wniosków na dofinansowanie za semestr letni bieżącego roku akademickiego, nadal jest możliwość otrzymania dofinansowania. W tym celu należy złożyć komplet dokumentów wraz z podaniem o przywrócenie terminu.

Więcej informacji na stronie: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie

Informacje można uzyskać także pod numerem tel.: 81 466 53 97 – Program Aktywny Samorząd

Ponadto trwa nabór wniosków o dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych i likwidacji barier dotyczących codziennego funkcjonowania. 

“Dostępność wielu wymiarów życia oraz największa samodzielność to priorytet, jaki sobie stawiamy, oferując pomoc mieszkańcom Lublina o szczególnych potrzebach. W dostępności niezwykle ważna jest otwartość na drugiego człowieka. Dlatego katalog możliwych form pomocy jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych, sprzętu rehabilitacyjnego czy ortopedycznego. Oferowane jest także wsparcie finansowe w zakresie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Realizacja wniosków i wypłata świadczeń nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Miasto środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Wnioski o dofinansowanie obejmują

  • działania na rzecz likwidacji barier technicznych i architektonicznych,

barier w komunikowaniu się,

  • turnusów rehabilitacyjnych,
  • sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby z niepełnosprawnością.

Dostarczanie wniosków

Dokumenty można składać:

  • osobiście w siedzibie Działu ds. osób niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 88-92,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
  • poprzez elektroniczną platformę System Obsługi Wsparcia prowadzoną przez PFRON. 

W trzecim przypadku do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego albo podpisu kwalifikowanego.

Informacje 

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania oraz formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Kontakt telefoniczny z pracownikami MOPR w godzinach 7.30-15.30

81 466 53 90 – dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny,

81 466 53 91 – dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się,

81 466 53 93 – dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,

81 466 53 94 – dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby niepełnosprawnej,

81 466 53 95 – dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,

81 466 53 97 – program Aktywny Samorząd.

Skip to content