fbpx

Konferencja „Lubelscy Liderzy Dostępności” – RELACJA

Lubelscy Liderzy Dostępności - plakat promujący wydarzenie

Dziś w murach WSPA mówiliśmy o dostępności. A to za sprawą konferencji „Lubelscy Liderzy Dostępności”, poruszającego i otwartego wydarzenia podsumowującego projekt „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Współorganizatorami konferencji są: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP), Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (LFOON) oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Spotkanie było tłumaczone na Polski Język Migowy (PJM) oraz transmitowane online.
Wydarzeniem towarzyszącym całej konferencji był pokaz sprzętu związanego z dostępnością w Auli 019. Testerami sprzętu byli uczestnicy konferencji, ale także nasi Studenci kierunku Architektura. Mogli oni doświadczyć barier, jakie na co dzień spotykają osoby niedowidzące lub z niepełnosprawnością ruchową.

 

Konferencję „Lubelscy Liderzy Dostępności” otworzyli:

  • Jacek Lis, Kanclerz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  • Wojciech Dec, Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP),
  • Alicja Jankiewicz, Prezes Zarządu Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (LFOON).

 

Podczas konferencji zostały zaprezentowane wyniki projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”:

  • Wyniki projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, Dorota Ozimek – Koordynator projektu, FLOP,
  • Kampania społeczna “Prospołeczni = Dostępni”, Wojciech Dec – Prezes Zarządu FLOP,
  • Lubelski model tworzenia międzysektorowego partnerstwa na rzecz dostępności – Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności, Wojciech Dec – Prezes Zarządu FLOP.
    Należy nadmienić że nasi studenci media i dziennikarstwo oraz projektowanie wnętrz brali udział w ramach projektu, w którym stworzyli spot poszerzający wiedzę o dostępności Lublina.

 

W konferencji wzięli też udział zaproszeni eksperci, który przedstawili prezentacje:

  • Projektowanie Uniwersalne – Proces integracji społecznej – Gdzie byliśmy, dokąd zmierzamy?, dr Marta Komorska – Pełnomocnik Rektora WSPA ds. osób z niepełnosprawnościami
  • Dostępność jako prawo człowieka. Case study tłumacza ukraińskiego języka migowego online dla uchodźców z Ukrainy, Paweł Potakowski – Dyrektor ds. Komunikacji w Migam S.A.

 

Jednym z ważniejszych punktów konferencji byłpanel dyskusyjny: „NGO bez barier – w stronę lubelskich standardów dostępności organizacji pozarządowych”
Moderatorem spotkania była dr Anna Bieganowska-Skóra – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, natomiast w panelu uczestniczyli:

dr Marta Komorska, Pełnomocnik Rektora WSPA ds. osób z niepełnosprawnościami

– Alicja Jankiewicz, Prezes Zarządu Lubelskiego Forum Organizacji Pozarządowych – Sejmik Wojewódzki

– Wojciech Dec, Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,

– Paweł Potakowski, Dyrektor ds. Komunikacji w Migam S.A.

– Jacek Bobruś, Prezes Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością i Ich Przyjaciół „Zbyszko” w Chełmie

Integralną częścią konferencji była uroczysta Gala wręczenia nagród w Konkursie dla Dziennikarzy Obywatelskich „NGO bez barier”:
Galę uświetnił występ Grupy wokalnej „Ach To My” z WTZ PSONI Koło w Świdniku.

Skip to content