fbpx

24 kwietnia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, odbyło się spotkanie z przedstawicielkami Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A., podczas którego studenci otrzymali informacje o prowadzonym projekcie pn. „Lubelski Park Nowych Możliwości” realizowanym w ramach Działania 10.6 Uczenie się osób dorosłych Priorytet X Lepsza edukacja, współfinansowanym ze środków EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Na spotkaniu nasi studenci mieli okazję dowiedzieć się jak podnieść poziom znajomości języka polskiego i zdobyć umiejętności oraz wiedzę, które pozwolą swobodniej funkcjonować w nowym środowisku.

Wśród działań, jakie przewidziane są dla Uczestników projektu, znajdą się:

  • Diagnoza umiejętności podstawowych i potrzeb Uczestnika – 2 godzinne indywidualne spotkanie z psychologiem
  • Szkolenia z zakresu umiejętności aktywnej integracji (12 spotkań po 6 godzin) + umiejętności społecznych (3 spotkania po 5 godzin) + eko-umiejętności (1 spotkanie 5 godzinne) + nauka języka polskiego (4 spotkania po 6 godzin)

Główne punkty szkolenia to m.in. załatwianie spraw urzędowych, finansowych i oświatowych, pisanie CV i listu motywacyjnego, integracja, umiejętność budowania pozycji na rynku pracy, zasady autoprezentacji, różnice kulturowe, zasady recyklingu, segregacji oraz oszczędzanie energii i wody.

Moduł szkoleniowy będzie prowadzony w języku ukraińskim.

Wsparcie mentora na każdym etapie projektu, w zależności od potrzeb Uczestnika. (3 godzinne)

Spotkanie podsumowujące z doradcą zawodowym i psychologiem (2 godzinne)

Wszelkie informacje dotyczące projektu, w tym przyjmowania zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej www.lpnt.pl. Wszystkie zajęcia będą bezpłatne! Zapewniony będzie także serwis kawowy oraz dwudaniowy obiad podczas szkoleń.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu: Biuro Projektu, pokój II.4, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A., ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, telefon 780 117 830, e-mail: lubelskipark@lpnt.pl;

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content