fbpx

Spotkanie informacyjne dla studentów z Ukrainy

Drodzy Studenci, zapraszamy na spotkanie informacyjne!

24 kwietnia (środa) 2024 r. godz. 12.00 – Aula 018 WSPA

Na spotkaniu dowiesz się jak podnieść poziom znajomości języka polskiego i zdobyć umiejętności oraz wiedzę, które pozwolą swobodniej funkcjonować w nowym środowisku.

Wśród działań, jakimi zostaną objęci Uczestnicy projektu, znajdą się:

  • Diagnoza umiejętności podstawowych i potrzeb Uczestnika – 2 godzinne indywidualne spotkanie z psychologiem
  • Szkolenia z zakresu umiejętności aktywnej integracji (12 spotkań po 6 godzin) + umiejętności społecznych (3 spotkania po 5 godzin) + eko-umiejętności (1 spotkanie 5 godzinne) + nauka języka polskiego (4 spotkania po 6 godzin)

Główne punkty szkolenia to m.in. załatwianie spraw urzędowych, finansowych i oświatowych, pisanie CV i listu motywacyjnego, integracja, umiejętność budowania pozycji na rynku pracy, zasady autoprezentacji, różnice kulturowe, zasady recyklingu, segregacji oraz oszczędzanie energii i wody.

Moduł szkoleniowy będzie prowadzony w języku ukraińskim.

  • Wsparcie mentora na każdym etapie projektu, w zależności od potrzeb Uczestnika. (3 godzinne)
  • Spotkanie podsumowujące z doradcą zawodowym i psychologiem (2 godzinne)

Wszelkie informacje dotyczące projektu, w tym przyjmowania zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej www.lpnt.pl. Wszystkie zajęcia będą bezpłatne! Zapewniony będzie także serwis kawowy oraz dwudaniowy obiad podczas szkoleń.

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content