fbpx

WSPA ma trzech nowych profesorów!

29 luty 2024 to wyjątkowy dzień dla społeczności akademickiej WSPA w Lublinie. Dzisiaj uczelnia zyskała trzech nowych profesorów. Nominacje zostały wygłoszone podczas uroczystego posiedzenia Senatu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Na stanowisku profesora WSPA zatrudnione zostały:

  • Dr Marta Komorska – Pełnomocnik Rektora ds. studentów z niepełnosprawnościami

Pani Marta Komorska z wykształcenia jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii, a także magistrem filozofii. Zainteresowania naukowe Pani Dr Marty Komorskiej skupiają się wokół polityki społecznej, ekonomii społecznej oraz zarządzania społecznościami lokalnymi. W praktyce dydaktycznej i naukowej wykorzystuje współpracę z instytucjami polityki społecznej oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu polityki społecznej, demografii, metodologii badań społecznych i innych.

  • Dr Ewa Miszczak – Pełnomocnik Rektora ds. ewaluacji jakości kształcenia oraz dziekan kierunku Media i dziennikarstwo

Pani Ewa Miszczak ukończyła studia magisterskie i doktoranckie na kierunku Socjologia w Instytucie Socjologii  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie Socjologii uzyskała w 2001 roku. Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych, popularyzuje naukę poprzez wystąpienia z wykładami oraz bierze udział w wizytach studyjnych w ramach programu Erasmus+.

  • Dr Małgorzata Michalska-Nakonieczna – Prorektor ds. ogólnych WSPA oraz dziekan kierunku Projektowanie wnętrz

Pani Małgorzata Michalska-Nakonieczna z wykształcenia jest doktorem nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka oraz magistrem historii sztuki. W 2021 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt.: „Elementy żydowskiego dziedzictwa architektonicznego w strukturach urbanistycznych i krajobrazie kulturowym miasteczek Lubelszczyzny” na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Pani Doktor chętnie włącza się w działania marketingowe WSPA, wydarzenia i akcje promujące Uczelnię, tworząc jej pozytywny wizerunek w mediach i otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Rektor WSPA – dr Maria Mazur, prof. WSPA, która przewodniczyła posiedzeniu Senatu, zaprezentowała propozycje uchwał, przygotowane na podstawie opinii komisji ds. weryfikacji osiągnięć Pań doktor. Osiągnięcia te zostały uznane za imponujące i bardzo wartościowe. Panie dr Marta Komorska, dr Ewa Miszczak oraz dr Małgorzata Michalska-Nakonieczna mają cenny dorobek naukowy, dydaktyczny i zawodowy, należą do grupy wiodących wykładowców w WSPA, a także są zaangażowane w proces dydaktyczny WSPA.

Po odczytaniu treści uchwał oraz przedstawieniu opinii komisji i sylwetek nominowanych nastąpiło tajne głosowanie wśród członków Senatu. Większością głosów Senat zdecydował o przyjęciu uchwał.

Serdecznie gratulujemy nowym Paniom Profesor! To zaszczyt mieć wśród kadry zarządzającej oraz dydaktycznej uczelni tak niesamowite osobowości. Jesteśmy przekonani, że ich prace będą kontynuowane z równym zaangażowaniem, przyczyniając się do dalszego rozwoju Uczelni.

Skip to content