fbpx

Konkurs Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową – XV edycja

Już po raz piętnasty Prezydent Miasta Lublin zaprasza studentów i absolwentów do wzięcia udziału w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową. Podjęty temat powinien dotyczyć szeroko pojętego rozwoju miasta lub jego obszaru metropolitalnego (LOM), w kontekście rozwoju Lublina.

Dyplom może być obroniony na dowolnej uczelni i kierunku studiów.

Regulamin Konkursu wskazuje, aby problematyka pracy dotyczyła sfery gospodarczej, społecznej, przestrzennej, kulturowej i turystycznej czy ochrony środowiska. Wskazany obszar badawczy ma odnosić się do Lublina, bądź Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego w kontekście rozwoju Lublina, czyli w odniesieniu do korzyści dla miasta, płynących z rozwoju gmin wchodzących w skład tego porozumienia – LOM.

W Konkursie przyjmowane są prace: licencjackie, magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie. Prace mogą być również w formie projektu. Termin zgłoszeń upływa 15 września 2024 r. Główna nagroda to 6 tys. złotych. Zwycięskie prace mają również szansę wpłynąć na działania lubelskiego samorządu.

Konkurs Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową (w ubiegłych edycjach pod nazwą Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta) ma wieloletnią tradycję i prowadzony jest od 2010 r. Jego celem  jest zwiększenie zainteresowania studentów zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym rozwojem lokalnym oraz zachęcenie studentów do podejmowania tej tematyki w swojej pracy badawczej.

W bieżącej edycji zostaną wzięte pod uwagę prace obronione nie wcześniej niż w 2021 r. Dokumentację konkursową można doręczyć:

  • osobiście do sekretariatu Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin, ul. Spokojna 2 (II piętro, pok. nr 278); 20-074 Lublin;
  • pocztą na adres: Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, ul. Spokojna 2; 20-074 Lublin, z dopiskiem: „Konkurs na najlepszą pracę dyplomową”;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej (biznes@lublin.eu), pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Konkursu, w bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem;
  • za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Konkursu, w bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub podpis złożony profilem zaufanym ePUAP.

Więcej informacji o inicjatywie można znaleźć na stronie lublin.eu

Kontakt:
tel.: 81 466 25 15
e-mail: barbara.kostecka@lublin.eu
Urząd Miasta Lublin
Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów

Skip to content