fbpx

Polsko-Ukraińskie spotkanie dla Pracy

zaproszenie - spotkanie dla pracy

Serdecznie zapraszamy na „Polsko-Ukraińskie Spotkanie dla Pracy”!

Serdecznie zapraszamy na „Polsko-Ukraińskie Spotkanie dla Pracy”! Wydarzenie organizowane w formule targów pracy współorganizują: oddział UNHCR w Lublinie, Miejski Urząd Pracy w Lublinie, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie.

„Polsko-Ukraińskie Spotkanie dla Pracy” to przedsięwzięcie, które stwarza doskonałą okazję do bezpośredniej wymiany informacji pomiędzy poszukującymi pracy, a pracodawcami reprezentującymi różne branże. Tego rodzaju wydarzenie umożliwia osobom szukającym pracy uzyskanie jak najbardziej aktualnych informacji o firmach, ich potencjale, ofertach pracy, planach rekrutacyjnych oraz o wymaganiach stawianych przyszłym pracownikom.

Ta wspólna inicjatywa powstała z myślą o wszystkich mieszkańcach miasta Lublin i całego regionu, z uwzględnieniem uchodźców. Możliwość zatrudnienia oraz dostęp do informacji o ofertach pracy – obok wsparcia finansowego i zakwaterowania – pozostają dla uchodźców najczęściej wskazywanymi potrzebami. Praca oznacza zaś godne życie, samodzielność i możliwość decydowania o sobie, co przekłada się z kolei na poczucie bezpieczeństwa i włączenia ekonomicznego.

Na miejscu będzie można bezpośrednio zapoznać się z ofertami około osiemdziesięciu pracodawców, a wsparciem będą służyć tłumacze i inni specjaliści. Przydatne porady udzielane będą w kąciku prawnym, będzie to również okazja, by zaznajomić się ze sposobami poszukiwania pracy w kraju, jak i za granicą. Podczas warsztatów osoby poszukujące pracy dowiedzą się m.in.: jak się zaprezentować podczas rozmowy kwalifikacyjnej i jakie dokumenty przedstawić, co należy zrobić, aby podjąć działalność gospodarczą, jakie prawa pracownicze im przysługują oraz zdobędą wiedzę na temat bezpiecznych wyjazdów.

Wszystkie warsztaty będą tłumaczone symultanicznie na język ukraiński. Na miejscu będzie zapewniony kącik animacyjny dla dzieci. Wydarzenie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Wsparcia przedsięwzięciu udzielił Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie. Biorą w nim także udział: Stowarzyszenie Homo Faber, Centrum Wolontariatu, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej oraz Instytut na Rzecz Państwa Prawa.

„Polsko-Ukraińskie Spotkanie dla Pracy” odbywa się pod honorowym patronatem Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin oraz Starosty Lubelskiego.

Plakat Polsko-Ukraińskie Spotkanie dla Pracy 690
Skip to content