fbpx

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

W dniu 11. października odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Uroczystość rozpoczęła się Hymnem Polski odśpiewanym przez wszystkich zgromadzonych.

Następnie prowadzący – Pan Łukasz Borkowski przywitał wszystkich gości, przybyłych partnerów technologicznych, wykładowców, pracowników administracyjnych, a także wszystkich studentów WSPA.

W tym szczególnym dniu swoją obecnością zaszczycili nas:

 1. Kinga Kasprzak – Doradca Społeczny Ministra Edukacji i Nauki
 2. dr Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin
 3. prof. dr hab. Andrzej Kidyba – Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie
 4. Konsul Artem Valakh – Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie
 5. Bolesław Gzik – Wicewojewoda Lubelski
 6. Ks. Roman Frąckowiak – proboszcz parafii p. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie Księża Marianie

oraz inne ważne osobistości.

Po przywitaniu zebranych przemówienia wygłosiły władze Uczelni. W imieniu Jego Magnificencji Rektora WSPA – dr Makarego Krzysztofa Stasiaka, prof. AHE, wystąpiła dr Małgorzata Michalska-Nakonieczna – Prorektor ds. ogólnych WSPA. Po Pani Prorektor swoje przemówienie dotyczące najważniejszych informacji z życia Uczelni wygłosił mgr Jacek Lis – Kanclerz WSPA.

Następnie odbyło się odczytanie listów gratulacyjnych oraz wystąpienia zaproszonych gości.

Punktem kulminacyjnym każdej inauguracji roku akademickiego jest uroczysta immatrykulacja studentów, której w tym roku dokonała Prorektor ds. ogólnych. Do immatrykulacji wybrani zostali studenci reprezentujący poszczególne kierunki studiów.

Ważnym punktem programu tegorocznej Inauguracji było wręczenie wyróżnień instytucjom i wolontariuszom zaangażowanym w pomoc Ukrainie. Dnia 24. lutego 2022 został powołany Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie, który zrzesza osoby zaangażowane z naszego regionu, przedstawicieli urzędów i organizacji, a także działaczy społecznych, którzy poświęcają swój czas na pomoc osobom poszkodowanym w trakcie wojny. To międzysektorowa ekspercka grupa wolontariuszy i wolontariuszek. Moment wręczenie statuetek, dyplomów i medali był niezwykle wzruszający jako że od samego początku wojny aż do dnia dzisiejszego także wykładowcy i studenci naszej Uczelni angażowali się w prace Komitetu. Dr Maria Mazur – Dziekan kierunku stosunki międzynarodowe, dostała owacje na stojąco w dowód uznania za swe poświęcenie i bezinteresowność w działaniu na rzecz Uchodźców wojennych.

Wyróżnienia otrzymali:

KONICZYNA NADZIEI:

 1. dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublina
 2. Anna Dąbrowska – Stowarzyszenie Homo Faber
 3. Ks. Stefan Bartuch – Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza
 4. Wiktor Krzyżanowski – Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa
 5. Krzysztof Łątka – MEDIMOST – statuetkę odebrała Vira Orel – CEO firmy

STATUETKA SZLACHETNOŚCI:

 1. Krzysztof Stanowski – Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin
 2. Anna Szadkowska-Ciężka – Zastępczyni Dyrektora ds. równego traktowania i konsultacji społecznych w Biurze Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin
 3. Anna Jastrzębska – Główny Specjalista w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin
 4. Jarosława Szewczuk – Kierownik referatu ds. międzynarodowych projektów kulturalnych Urzędu Miasta Lublin
 5. Małgorzata Zmysłowska – Inspektor w Biurze Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin
 6. Wiktoria Herun – Kierownik Referatu Wspierania Akademickości w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublina
 7. Magdalena Gnyp-Ścigocka – Kierownik referatu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Miasta Lublin
 8. Anna Machocka – Kierownik Referatu ds. partycypacji społecznej Urzędu Miasta Lublin
 9. Anna Lewicka-Koksanowicz – Inspektor w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin
 10. Renata Jońska – Kierownik oddziału projektowania oraz Funduszy Europejskich Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie
 11. Magdalena Suduł – Rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 12. dr Paulina Denysiuk-Zarębska – Wykładowca WSPA
 13. dr Maria Mazur – Dziekan kierunku Stosunki międzynarodowe WSPAPiotr Skrzypczak – wykładowca WSPA

MEDAL WDZIĘCZNOŚCI:

 1. Viktoriia Martynenko – koordynatorka punktu zakwaterowania zbiorowego uchodźców Akademik „Helios”
 2. Stanislav Kapitonov – koordynator punktu PKS
 3. Viktoriia Berezniak – koordynator zespołu Asysta Bytowo-Medyczna
 4. Igor Havrylov – koordynator Akademika „Chodźki 13”
 5. Alina Bondarenko
 6. Sofia Sviridova
 7. Vladyslav Artymenko
 8. Roman Bekrenov
 9. Dmytro Ivanenko
 10. Eva-Sofia Tupyi
 11. Anhelina Vevel
 12. Marta Drahun
 13. Varvara Zaretska
 14. Veranika Auchynnik
 15. Palina Piuchyk
 16. Natalia Orikhovska
 17. Olha Humeniuk
 18. Ivan Dobrouski
 19. Lizaveta Yurkevich
 20. Nastassia Nestsiarchuk
 21. Anna Serhieieva
 22. Anastasya Nikanovich
 23. Vladyslav Sivta

Po wręczeniu odznaczeń zabrał głos Pan Prezydent Miasta Lublina – dr Krzysztof Żuk.

Następnym punktem programu był wykład inauguracyjny, o wygłoszenie którego poproszona została Pani Anna Dąbrowska – Prezeska Stowarzyszenia Homo Faber. Mówiła o uchodźcach w kontekście prawa międzynarodowego. Zaznaczyła, że są to nasi nowi mieszkańcy i nowe mieszkanki, którym w Lublinie możemy dać nowy dom. Podkreśliła również, że nie wszyscy ludzie mają możliwość bezproblemowego rozpoczęcia studiów i zgromadzenia się w sali wykładowej.

W dalszej kolejności Kanclerz WSPA wręczył statuetki dla pracowników i współpracowników Naszej Uczelni. Wyróżnione zostały osoby szczególnie zaangażowane w rozwój WSPA:

 1. dr Mariusz Banach – Zastępca prezydenta Lublina ds. oświaty i wychowania
 2. mgr Anna Bielak – Dziekan kierunku Zarządzanie
 3. mgr Michał Furmanek – Główny Specjalista w Referacie Strategii i Smart City Urzędu Miasta Lublin
 4. dr inż. Michalina Gryniewicz-Jaworska – Dziekan kierunku Informatyka
 5. Monika Król – Zastępca Dyrektora ds. Przedsiębiorczości i Ekosystemów Gospodarczych
 6. dr Maria Mazur – Dziekan kierunku Stosunki Międzynarodowe
 7. dr Grażyna Michalska Prof. WSPA – Dziekan kierunku Architektura
 8. dr Małgorzata Michalska-Nakonieczna – Dziekan kierunku Projektowanie wnętrz
 9. mgr Ewa Raczkowska – Pełnomocnik Rektora ds. studentów
 10. dr Paweł Rogalski – Menadżer Szkoły Nowej Administracji
 11. mgr Apolonia Walczyna – Koordynator Działu Jakości Kształcenia.

Wyróżnieni zostali także partnerzy technologiczni WSPA – przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje, które w roku akademickim 2021/2022 wniosły istotny wkład w rozwój programów nauczania oraz kształcenie praktyczne studentów.

 1. MAGU Pracownia Projektowa – Projektowanie wnętrz
 2. ArchiOne – Projektowanie wnętrz i Architektura
 3. Superksięgowa – Finanse i rachunkowość
 4. Fundacja Inicjatyw Menadżerskich – Stosunki międzynarodowe
 5. Generalny Konsulat Ukrainy w Lublinie – Stosunki międzynarodowe
 6. Impact – Zarządzanie
 7. The West Choice – Zarządzanie
 8. Lingaro – Informatyka
 9. Pyramid Games – Informatyka
 10. Poligon Studio – Informatyka
 11. Capgemini – Informatyka
 12. Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Informatyka
 13. Lubelska Grupa Badawcza – Socjologia
 14. Biuro Ekspertyz Sądowych – Socjologia
 15. MAN-BUS – Transport

W Roku Akademickim 2022/2023 swoją działalność rozpoczyna Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jego ideą jest aktywizacja ludzi w wieku powyżej 55 roku życia, popularyzacja wiedzy wśród nich i umożliwienie pełniejszego życia społecznego. Podczas Inauguracji Prorektor ds. ogólnych dokonała uroczystej immatrykulacji przedstawicielki studentek Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Danuty Sobczyńskiej.

Ostatnim punktem programu było przemówienie Przedstawiciela Samorządu Studentów – Igora Havrylova.

Na zakończenie uroczystości chór „Copernicus” pod dyrekcją Pani Mileny Wnuk uroczyście odśpiewał „Gaude Mater Polonia”.

Dziękujemy wszystkim za obecność w tym szczególnym dniu!

Dziękujemy także redakcjom lubelskich mediów, które przybyły na uroczystość:

Naszym Studentom oraz całej Społeczności Akademickiej życzymy wszelkiej pomyślności w nowym Roku Akademickim.

Przedstawiamy galerię zdjęć z wydarzenia.

Skip to content