fbpx

Konferencja naukowa ,,Samorządy wobec wyzwań współczesności” 13.04.2022r.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Akademia Ekonomiczno – Humanistyczna w Łodzi oraz Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin mają przyjemność zaprosić na konferencję naukową pt. ,,Samorządy wobec wyzwań współczesności” dnia 13.04.2022r. w auli WSPA przy ul. Bursaki 12.

Świat człowieka ulega ciągłym modyfikacjom i zmianom na które instytucje muszą być przygotowane i odpowiednio reagować. Samorządy jako pierwsze podejmują wyzwania współczesności często przy tym kreując nowe rozwiązania. Konferencja jest czasem aby porozmawiać na temat dobrych praktyk, innowacyjnych działań włączających potencjał otoczenia dla uzyskania ponadstandardowych efektów.

Przedstawiciele władzy samorządowej przedstawią w jaki sposób realizują idee przedsiębiorczości i partycypacji społecznej natomiast naukowcy przybliżą najnowsze trendy w zarządzaniu miastem i jego organizowaniu. Nade wszystko jednak chcemy ogłosić, że dzięki współpracy z pracownikami Urzędu Miasta Lublina, którzy są innowacyjnymi praktykami w realizowaniu zadań przedsiębiorczych i partycypacyjnych Uczelnia postanowiła utworzyć Szkołę Nowej Administracji, dlatego w czasie konferencji nastąpi uroczysta inauguracja jej działalności.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Plan wydarzenia poniżej:

10:00 Otwarcie konferencji:

 Sesja otwierająca
▫ Moderator: Paweł Prokop – Prezes Fundacji Inicjatyw Menadżerskich, WSPA Lublin
▪ 10:20 Lublin liderem partycypacji społecznej
dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
▪ 10:35 Łódź – Miasto współtworzone
Katarzyna Dyzio – Dyrektor Biura Aktywności Miejskiej, Departament Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi
▪ 10:50 Zrzeszenia międzygminne jako rzecznik interesów samorządów
Krzysztof Kołtyś – Burmistrz Janowa Lubelskiego, Przewodniczący Związku Gmin Lubelszczyzny
▪ 11:05 Sprawczość w zarządzaniu gminą
Mirosław Żydek – Wójt Gminy Konopnica
Dyskusja
▪ 11:45 Uroczysta inauguracja działalności ,,Szkoły Nowej Administracji” w WSPA
Zmiana modelu funkcjonowania administracji publicznej w nowoczesnym mieście dr Makary Stasiak, prof. AHE – Rektor WSPA
Przerwa kawowa

Panel I
▫ Moderator: Michał Furmanek – Wydział Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin
▪ 13:00 Problemy współczesnych miast i metropolii
dr hab. Ewelina Szczech – Pietkiewicz, prof. SGH
▪ 13:15 Planowanie przestrzenne jako narzędzie rozwoju miasta i jego podmiejskiej strefy funkcjonalnej
dr hab. Waldemar Gorzym – Wilkowski, prof. UMCS
▪ 13:30 Inteligentne specjalizacje gospodarcze miast i metropolii
dr hab. Tomasz Kijek, prof. UMCS
▪ 13.45 Zrównoważony rozwój miasta na przykładzie miasta Lublin
dr Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin
▪ 14:00 Smart Governance – od idei do realizacji
dr Przemysław Baciak, Dziekan Filii AHE w Jaśle
▪ 14:15 Ekosystemy gospodarcze narzędziem rozwoju inteligentnych specjalizacji miasta
Marzena Strok-Sadło, UM Lublin
▪ 14:30 Miasto a rozwój ekosystemu innowacji Honorata Kępowicz – Olszówka, UM Lublin
Dyskusja
Przerwa kawowa

Panel II
▫ Moderator: Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin
▪ 15:20 Dostęp do informacji publicznej – wybrane aspekty prawne
adw. dr Mariusz Olężałek, AHE Łódź
▪ 15:35 Smart city – czy miasta nadążają za zmianami?
Szymon Horosiewicz, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, UM Lublin
▪ 15:50 Internacjonalizacja szansą na rozwój miast
Oktawia Braniewicz, AHE Łódź
▪ 16:05 Współpraca miasto – uczelnia – sektor nowoczesnych usług biznesowych
Wiktoria Herun, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
▪ 16:20 Miasta tworzą ludzie – współpraca Rady Miasta z mieszkańcami dr Marcin Nowak – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin, WSPA Lublin
Dyskusja
Zakończenie konferencji

Skip to content