Zapraszamy na studia do WSPA!

Uwaga! Rekrutacja na semestr zimowy 2019/2020 otwarta!

Jeśli poszukujesz uczelni, która zaoferuje Ci coś więcej niż dyplom, zapraszamy do WSPA!  Gwarantujemy Ci praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych ludzi biznesu. Odchodzimy od konwencjonalnych metod nauczania, u nas nie musisz obawiać się trudnych egzaminów i zaliczeń. Dla nas potwierdzeniem zdobytej przez Ciebie wiedzy jest projekt zrealizowany wspólnie z prowadzącym i innymi studentami. Dzięki temu mamy pewność, że nasi absolwenci to nie tylko teoretycy, ale przede wszystkim praktycy, którzy z sukcesem potrafią obrócić swoją wiedzę w działanie.

Programy naszych studiów konsultowane są z pracodawcami, co umożliwia nam kształcenie zgodne z wymaganiami, które staną przed Tobą po ukończeniu studiów. Jednak to nie jedyny wyznacznik sukcesu naszych absolwentów. Jako jedni z pierwszych wprowadzamy europejskie standardy edukacyjne- zakładają one samodzielne układanie- w określonym zakresie – programu studiów przez studenta. Dzięki modułom tematycznym dajemy ci możliwość dopasowania programu studiów do Twoich potrzeb, zainteresowań i możliwości.

Przyjdź i zapytaj o szczegóły! Nasi pracownicy pomogą Ci wypełnić dokumenty i przeprowadzą Cię przez procedurę rekrutacyjną. U nas nie ma egzaminów wstępnych – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy, zasady i szczegóły rekrutacji w semestrze letnim

Licencjackie, inżynierskie i magisterskie 

Rekrutacja kandydatów na studia  składa się z następujących etapów:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA
  • Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to tylko ponownego wejścia na stronę systemu rekrutacji Internetowej WSPA
    
 2. Przygotowanie potrzebnych załączników:
  • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (format 35mm x 45 mm),
  • oryginał dowodu osobistego do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA,
  • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją),
  • Dla kandydatów na Studia Inżynierskie (Informatyka, Gospodarka Przestrzenna, Transport, Architektura, Projektowanie wnętrz) – zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki.  Badanie należy wykonać w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy (pobierz skierowanie),
  • Dla kandydatów na studia magisterskie – kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • Dla kandydatów na kierunki Architektura czy Projektowanie wnętrz – teczka z wykonanymi przez kandydata rysunkami (Prace powinny być podpisane). Teczka przedkładana przez kandydata powinna zawierać minimum 3 wykonane samodzielnie rysunki odręcznie w technice ołówkowej, na arkuszach formatu minimum A3 w kategoriach:
   • rysunek z natury
   • rysunek z wyobraźni
   • kompozycja z prostych brył geometrycznych  

      Rekrutacja na kierunek Architektura i Projektowanie wnętrz
                 do dnia 20.09.2019 r. – złożenie dokumentów rekrutacyjnych,
                 od 23.09.2019 r. do 26.09.2019 r. – przeprowadzenie rozmowy na podstawie złożonych rysunków.

 1.     Dokonanie opłaty wpisowej.
             Opłata wynosi 200 zł.
 1.    Wizyta w biurze rekrutacji WSPA.
           
  Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze rekrutacji WSPA.

Płatności
Informujemy, iż czesne dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2018/2019 płatne jest w terminach: 

 • czesne roczne
 • czesne semestralne
 • czesne miesięczne (do 1-go dnia miesiąca począwszy od października 2019 do września 2020 włącznie)
 • Wpłat należy dokonywać na indywidualne konto bankowe dla:
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  20-150 Lublin, ul. Bursaki 12
 • W tytule przelewu podajemy:
  imię i nazwisko, pesel, kierunek studiów, opłata tytułem
  opłata tytułem to jedno z wymienionych: opłata wpisowa; czesne; opłata za legitymację studencką

Studia podyplomowe 

         Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.
         Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja kandydatów na studia  podyplomowe składa się z następujących etapów:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA
  Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to  ponownego wejścia na stronę elektronicznego systemu rekrutacji internetowej WSPA
 2. Przygotowanie potrzebnych załączników: 
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub lekarskich), oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA
 • 1 zdjęcie legitymacyjne (format 35mm x 45 mm)
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją)
 1.      Dokonanie opłaty wpisowej.
             Opłata wpisowa wynosi 200 zł
 2.       Wizyta w biurze rekrutacji WSPA.
             Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć osobiście w biurze rekrutacji WSPA lub
             przesłać pocztą tradycyjną.
             Osoby przyjęte na studia podyplomowe zostaną poinformowane drogą e-mailową o terminie
             rozpoczęcia zajęć.

Płatności

 1. Formy płatności czesnego na studiach podyplomowych w roku akademickim 2019/2020:
 • czesne roczne
 • czesne semestralne
 1. Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe dla:

                Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
                20-150 Lublin, ul. Bursaki 12
                Bank Pekao S.A
                nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380

 1. W tytule przelewu podajemy: imię i nazwisko, pesel, kierunek studiów

Zamień doświadczenie na wykształcenie!
Jeśli posiadasz udokumentowane doświadczenie zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia po odbytych kursach i szkoleniach) w wymiarze min.5 lat możesz uzyskać zaliczenie niektórych przedmiotów na II i III roku nauki na studiach licencjackich. 

Zasady rekrutacji
Rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń. 
Dokumenty należy składać w Biurze Rekrutacji 

Podstawy prawne dotyczące rekrutacji oraz studiów

Biuro Rekrutacji Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji

WSPA Lublin
ul. Bursaki 12
tel. 81 452 94 73
rekrutacja@wspa.pl

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek – Piątek: 7.30 – 15.30