fbpx

Relacja ze spotkania z przedstawicielami fundacji UKRAINE AMERICA INITIATIVE

Rozmowa trzech osób w holu uczelni, wśród nich Brian Gannon – prezes Fundacji Ukraine America Initiative Corey Stapleton – amerykański polityk ze stanu Montana
Dziś WSPA odwiedzili szczególni goście – przedstawiciele fundacji Ukraine America Initiative ze Stanów Zjednoczonych. W składzie delegacji był Corey Stapleton, który jest kandydatem w wyborach prezydenckich USA z ramienia partii republikańskiej.
Tematem spotkania był kryzys humanitarny w Lublinie, związany z wojną w Ukrainie. Rozmowy koncentrowały się wokół działalności wolontariackiej studentów uczelni lubelskich, a przede wszystkim studentów WSPA w Lublinie. Wystąpienia dotyczyły także miasta Lublin. Miasta, którego władze z zaangażowaniem podjęły spójne, skoordynowane działania dotyczące pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy. W tym kontekście ważne znaczenie miało ukazanie historii i działalności Lubelskiego Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie.
Nasi goście z Fundacji Ukraine America Initiative (USA):
  1. Brian Gannon – prezes Fundacji Ukraine America Initiative
  2. Corey Stapleton – amerykański polityk ze stanu Montana, oficer US Navy
  3. Olga Urban – tłumaczka, koordynatorka programu Go Alaska PL, współpracownik Fundacji Ukraine America Initiative.

W spotkaniu uczestniczyli ponadto:

  • Pan Andrzej Wojewódzki – Sekretarz Miasta Lublin
  • Pani Wiktoria Herun – Kierowniczka Referatu Wspierania Akademickości Urzędu Miasta Lublin
  • Pan Julian Hofman – Instytut na Rzecz Państwa i Prawa

a także studenci WSPA i innych uczelni lubelskich, dziekani i wykładowcy WSPA, Radni Miasta Lublina oraz przedstawiciele lubelskich mediów.

Fundacja Ukraine America Initiative została założona w 2022 roku przez amerykańskich przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności współpracują z partnerami z Ukrainy. Wybuch wojny spowodował, że chęć pomocy obywatelom Ukrainy musiała zostać przeformułowana do konkretnej pomocy humanitarnej. Poprzez rozbudowany system pozyskiwania dotacji od amerykańskich firm oraz mieszkańców Stanów Zjednoczonych, Fundacja zbiera środki, które przekazuje bezpośrednio organizacjom pomocowym w Ukrainie i Polsce.
Zarząd Fundacji nawiązał współpracę z polskimi organizacjami m.in. Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych w Niedrzwicy Dużej, które aktywnie włączyły się w organizację pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Fundacja Ukraine America Initiative w dalszym ciągu dostrzega konieczność udzielania wsparcia. Dzięki spotkaniu zainicjowanemu w grudniu 2022 roku przez przedstawicieli Fundacji z władzami Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, pojawiły się nowe pomysły na działania w partnerstwie.
Skip to content