Prawidłowe żywienie jak i bezpieczna żywność należą do najważniejszych czynników wpływających na stan zdrowia człowieka bez względu na wiek. Pamiętamy jednak, że starzenie się organizmu stanowi nieodwracalny proces zachodzący przez całe dorosłe życie. Na jego stopień zaawansowania mają wpływ czynniki genetyczne i środowiskowe, kojarzone m.in. z takimi wyznacznikami jak: jakość wody i powietrza, jakość żywności, higiena osobista czy stosowanie substancji szkodliwych dla organizmu. Niezależnie jednak od tego, które spośród wymienionych czynników dominują u danej jednostki, zachodzące zmiany zawsze przekładają się na sposób żywienia oraz na stan odżywienia ludzi starszych. Dzieje się tak, ponieważ z wiekiem następuje nie tylko stopniowe ograniczenie sprawności fizycznej, ale przede wszystkim znacznie zwiększa się ryzyko zapadalności na choroby przewlekłe.

Uczestnicy szkolenia Żywienie zbiorowe i osób starszych zapoznają się m.in. z zasadami organizacji i praktycznej realizacji żywienia zbiorowego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej posiłków oraz zdobycie wiedzy nt. planowania i sposobów przygotowywania racjonalnych, dobrze zbilansowanych posiłków m.in. dla osób starszych.

Program szkolenia:
Żywienie zbiorowe:
– Aspekty prawne dotyczące żywienia zbiorowego
– Przepisy sanitarne w placówkach żywienia zbiorowego
– Zasady GMP, GHP oraz system HACCP
– Zadania dietetyka/ intendenta w placówkach żywienia zbiorowego
– Zasady racjonalnego odżywiania
– Zasady wyliczania wartości odżywczej i energetycznej jadłospisów w oparciu o normy żywienia
– Planowanie jadłospisów w żywieniu zbiorowym – rodzaje diet
– Programy wykorzystywane w działach żywienia, magazynach oraz kuchni
– Tworzenie dokumentów wykorzystywanych do tworzenia i rozliczania żywienia zborowego ( ewidencja magazynowa, asygnata żywnościowa, stawka żywieniowa)
– Organizacja/ wyposażenie kuchni oraz pomieszczeń magazynowych
Żywienie osób starszych:
– Proces starzenia się organizmu
– Rola prawidłowego odżywiania osób starszych
– Podstawowe składniki odżywcze w diecie seniora
– Charakterystyka produktów spożywczych ich wpływ na zdrowie
– Jednostki chorobowe występujące w okresie starości, charakterystyka oraz wpływ diety na ich rozwój
– Czynniki wpływające na sposób żywienia osób starszych
– Interakcja leków i żywności

Ilość godzin:
20 (45-min.)

Termin najbliższego szkolenia:

maj 2020

Cena: 320 zł

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij go
2. Dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule nazwa szkolenia)
3. Formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl


Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 45-29-444
pokój 105

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.